ผู้ว่าฯชลบุรีสั่งปิดโรงแรม-สถานที่ท่องเที่ยวทั่วจังหวัด

29 ม.ค. 2564 เวลา 15:47 น.

ผู้ว่าฯชลบุรีสั่งปิดโรงแรม-สถานที่ท่องเที่ยวทั่วจังหวัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับที่ 12/64 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติให้ ปิดโรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม และปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งของราชการและเอกชนในจังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารดังนี้

ผู้ว่าฯชลบุรีสั่งปิดโรงแรม-สถานที่ท่องเที่ยวทั่วจังหวัด

 

ขณะที่เฟซบุ๊กของนายวิทยา คุณปลื้ม โพสต์ข้อความไว้ว่า ปิด!! โรงแรม - สถานที่ท่องเที่ยว ทั่วจังหวัดชลบุรี  คำสั่ง ฉบับที่ 12/2564

คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 12/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ทำการ ปิดโรงแรม หรือสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม และปิดสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งของราชการและเอกชนในจังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 

affaliate-2


ทั้งนี้ ให้เจ้าของกิจการดูแล ช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้ชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหากสถานประกอบการใดยังมีผู้ใช้บริการ หรือมีความประสงค์ยังไม่ปิดให้บริการขอให้แจ้งนายอำเภอในพื้นที่สถานประกอบการของท่าน ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้)

ขอบคุณข้อมูล : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

สวมหน้ากากอนามัย 100%
ทำความสะอาดมือบ่อยๆ
เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว
รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน
ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ
 

affaliate-3