"อนุทิน"ไม่รับปาก วัคซีนเข็มแรกจะทัน 14 ก.พ. เพิ่มคนอ้วนเข้าล็อตแรก

"อนุทิน"ไม่รับปาก วัคซีนเข็มแรกจะทัน 14 ก.พ. เพิ่มคนอ้วนเข้าล็อตแรก

29 ม.ค. 2564 เวลา 12:25 น.

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า แผนจัดหาวัคซีนโควิด-19 ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนล็อตแรกจากแอสตราเซนเนกา 5 หมื่นโดส ที่จะนำเข้ามาจากอิตาลีใน ก.พ.นี้ ขึ้นอยู่กับเรื่องการขนส่งด้วย เนื่องจากสหภาพยุโรป (อียู) จำกัดการส่งออกวัคซีน และการบินยังไม่สามารถทำได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ จึงต้องดูว่าล็อตนี้ถูกรวมอยู่ด้วยหรือไม่ หากรวมก็ต้องให้บริษัทไปต่อสู้ให้ แต่ก็จะเข้ามาภายในก.พ.นี้ แน่นอน แต่ระบุไม่ได้ว่าเข็มแรกจะทันวันที่ 14 ก.พ.หรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า แผนจัดหาวัคซีนโควิด-19 ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนล็อตแรกจากแอสตราเซนเนกา 5 หมื่นโดส ที่จะนำเข้ามาจากอิตาลีใน ก.พ.นี้ ขึ้นอยู่กับเรื่องการขนส่งด้วย เนื่องจากสหภาพยุโรป (อียู) จำกัดการส่งออกวัคซีน และการบินยังไม่สามารถทำได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ จึงต้องดูว่าล็อตนี้ถูกรวมอยู่ด้วยหรือไม่ หากรวมก็ต้องให้บริษัทไปต่อสู้ให้ แต่ก็จะเข้ามาภายในก.พ.นี้ แน่นอน แต่ระบุไม่ได้ว่าเข็มแรกจะทันวันที่ 14 ก.พ.หรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีการกดดันทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดสรรวัคซีน ยืนยันว่าการจัดสรรวัคซีนนั่นแบ่งตามข้อมูลทางด้านวิชาการตามความเห็นของคณะกรมการที่ผ่านการประเมินแล้ว และกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนนั่นไม่มีการบังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 กล่าวว่า คณะกรรมการวัคซีนฯ มีมติให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

"อนุทิน"ไม่รับปาก วัคซีนเข็มแรกจะทัน 14 ก.พ. เพิ่มคนอ้วนเข้าล็อตแรก

1.บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งที่ให้เคมีบำบัด รังสีรักษา หรือภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และเพิ่มโรคอ้วน ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ที่เพิ่มกลุ่มคนอ้วนเพราะระยะหลังคนที่มีอาการรุนแรงในต่างประเทศ พบในคนอ้วนมากขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติคนอ้วนจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย

 

affaliate-2

"อนุทิน"ไม่รับปาก วัคซีนเข็มแรกจะทัน 14 ก.พ. เพิ่มคนอ้วนเข้าล็อตแรก

3.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

4.บุคลากรด่านหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค อาทิ ตำรวจ ทหาร อสม. คนที่ทำงานในรพ.

affaliate-3