แพทย์ศิริราชเผย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร  ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนปอด

แพทย์ศิริราชเผย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนปอด

29 ม.ค. 2564 เวลา 10:37 น.

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อัพเดทอาการล่าสุดของ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าสมุทรสาคร หลังป่วยติดเชื้อโควิด-19

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อัพเดทอาการล่าสุดของ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าสมุทรสาคร หลังป่วยติดเชื้อโควิด-19

โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า... สถานการณ์โดยรวมของพ่อเมืองสาครวันนี้ มีการกระเตื้องขึ้นของระบบการหายใจขึ้นเล็กน้อย คนที่คอยลุ้นยังคงมีความหวังกันได้ต่อไป เมื่อคืนก่อนเข้านอน ได้โทรศัพท์ไปสอบถามแพทย์ที่อยู่เวรถึงอาการคนไข้โควิดวิกฤติในความดูแลทั้ง 4 รายทุกรายยังอาการคงที่ดี สำหรับรายท่านพ่อเมืองสาคร แม้ยังจะต้องใช้ยาระงับความรู้สึกค่อนข้างมากเพื่อช่วยการหายใจให้เป็นไปโดยราบรื่น แต่เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดกระเตื้องขึ้นพร้อมกับรอยฝ้าจากเอกซเรย์ปอดที่ลดลง
 

ส่วนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ยังเป็นไปได้ด้วยดี เช้านี้ตื่นเร็วกว่าปกติเพราะฝันตอนหัวรุ่งมีการผูกโยงไปถึงอาการท่านผู้ว่าด้วย แต่จำรายละเอียดไม่ได้แน่ชัด หวังว่าสิ่งที่จะเกิดจริงต่อไปสำหรับท่านจะเป็นไปในทางที่เป็นคุณ โดยเฉพาะการที่คณะแพทย์ให้ยาที่จะช่วยซ่อมแซมปอดส่วนที่สึกหรอไปจากเชื้อโควิดให้กลับคืนมาบางส่วนหรือถ้ามากส่วนก็จะยิ่งดี สำหรับเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนปอดยังไม่อยู่ในแผนการขณะนี้ ดังนั้นผู้ที่ออกข่าวว่าจะบริจาคปอดให้ท่านผู้ว่าคงไม่มีความจำเป็น ที่สำคัญปอดของมนุษย์ไม่สามารถตัดข้างหนึ่งบริจาคให้คนอื่นได้เหมือนการเปลี่ยนไต

affaliate-2

หากจำกันได้ที่กล่าวถึงผู้ป่วยหนักจากโควิดอีกรายหนึ่งที่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมมาระยะหนึ่งแล้ว ยังไม่มีทีท่าว่าปอดจะฟื้นตัว แถมมีภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเฉียบพลันและระบบการแข็งตัวของเลือดล้มเหลวมาทำให้ทรุดลงไปอีก หลังจากพยายามทุ่มเทแก้ไขในทุกวิถีทาง สุดท้ายคณะแพทย์และญาติของผู้ป่วยจึงได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะยุติการรักษาที่เป็นเพียงการยื้อยุดชีวิต (futile treatment)เพื่อไม่ให้เกิดการทุกข์ทรมานและสิ้นเปลืองทรัพยากรสุขภาพโดยไม่จำเป็น สิ่งที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามเสมอภาคกันหาเหลื่อมล้ำไม่ คือ การเกิด แก่ เจ็บป่วย และ วาระสุดท้ายคือ การตาย
 

affaliate-3