svasdssvasds
"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

28 ม.ค. 2564 เวลา 15:12 น.1

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง มีฐานข้อมูลอยู่เเล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียใหม่ผ่าน www.เราชนะ .com เเค่กดยืนยันรับสิทธิได้เลย

  จากการที่รัฐบาลคลอดมาตรการเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับโครงการ"เราชนะ"  ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแจกเงินเยียวยาคนละ 3,500บาท นาน2เดือน รวม 7,000 บาท ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ได้สิทธิบัตรคนจน มีรายได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ต่อปี และแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ  สำหรับผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และผู้ที่เคยได้สิทธิจากมาตรการใดๆ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรการเราชนะ โดยกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้ 

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

 สำหรับ 7 เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิในมาตรการนี้ สำหรับกลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน หรือผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ มีดังนี้ (จะโอนเข้าทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบวงเงินทั้งหมด 7,000 บาท และสามารถใช้สิทธิได้ต่อไปถึงวันที่ 31 พ.ค.2564)  

 

คุณสมบัติ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

 

  ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่ม 2 ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิเราชนะ หรือกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเคยร่วมโครงการอื่นของรัฐและมีฐานข้อมูลใน G-Wallet อยู่แล้ว เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากทางภาครัฐตรวจสอบเงื่อนไขและได้รับสิทธิสามารถกดยืนยันในแอปฯ เป๋าตังได้เลย ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้  ยืนยันตัวตน ใน G-Wallet สำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค.64 ที่ผ่านมาเท่านั้น 

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

affaliate-2


วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ เราชนะสำหรับผู้มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ....ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิ "เราชนะ" หรือไม่ ในวันที่ 5 ก.พ. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com

หากได้รับสิทธิ "เราชนะ" จะสามารถกดยืนยันผ่าน "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่ 18 ก.พ. 64 
1. เข้าหน้าหลัก  G-Wallet กดเลือกโครงการ "เราชนะ"
2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข 
3.ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน  
4.ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 
5. เข้าหน้าหลักเราชนะ สามารถสแกน QR เพื่อใช้สิทธิที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยจะได้รับช่วยเหลืองวดแรก 2,000 บาททันที ก่อนได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท 

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000


กำหนดการลงทะเบียนและเงือนไขโครงการเราชนะ จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค.64 นี้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  เเละในวันที่ 5ก.พ.64 ผู้ได้รับวงเงินเยียวยาครั้งเเรกคือ กลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ จำนวน 675 หรือ 700บาท ส่วนกลุ่มที่ได้สิทธิคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เเละกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลต้องลงทะเบียนใหม่ จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการได้รับสิทธิ จะได้เงินช้ากว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ  เช็คไทม์ไลน์เงื่อนไขโครงการเราชนะ ได้ตามตารางด้านล่างนี้ 

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

"เราชนะ"กลุ่มผู้ใช้เเอปฯเป๋าตังต้องรู้ วิธีกดยืนยันสิทธิรับเงิน7,000

 

logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด