ตอบแล้ว www.เราชนะ.com จ่ายเงินงวดละ 1,000 หากใช้ไม่หมด จะโดนตัดเงินไห

28 ม.ค. 2564 เวลา 11:47 น.

ตอบแล้ว www.เราชนะ.com จ่ายเงินงวดละ 1,000 หากใช้ไม่หมด จะโดนตัดเงินไหม

เรียกได้ว่าใกล้ถึงวันลงทะเบียนกันแล้ว สำหรับโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แจกเงิน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเยียวยาวิกฤตโควิด-19 ผ่าน สำหรับวิธีการลงทะเบียน สำหรับคนที่รัฐไม่มีฐานข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com มีขั้นตอน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ต้องการลงทะเบียน "เราชนะ"

1.ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ อายุ 18 ปีขึ้นไป, ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ยกเว้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ไม่ใช่ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือรับบำนาญ, ไม่ได้มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี, ไม่มีเงินสะสมรวมทุกบัญชี 5 แสนบาท เริ่มลงทะเบียนวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

2.หากท่านมีเคยร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียนอีก หากท่านมาลงทะเบียน ข้อความจะขึ้นแจ้งว่า “ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่”

3.หากท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียน เพราะรัฐจะเติมเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ

 

ตอบแล้ว www.เราชนะ.com จ่ายเงินงวดละ 1,000 หากใช้ไม่หมด จะโดนตัดเงินไห
 

ล่าสุด นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า คนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ แต่ไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง สัปดาห์ละไม่เกิน 1,000 บาท โอนทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถสะสมได้ ไม่มีการหัก ไม่มีการจำกัดวงเงินให้ใช้ในแต่ละวันแบบคนละครึ่ง

 

ตอบแล้ว www.เราชนะ.com จ่ายเงินงวดละ 1,000 หากใช้ไม่หมด จะโดนตัดเงินไห