เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด

28 ม.ค. 2564 เวลา 11:20 น.

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด

เรียกได้ว่าใกล้ถึงวันลงทะเบียนกันแล้ว สำหรับโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แจกเงิน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเยียวยาวิกฤตโควิด-19 ผ่าน สำหรับวิธีการลงทะเบียน สำหรับคนที่รัฐไม่มีฐานข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com มีขั้นตอน ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้ต้องการลงทะเบียน "เราชนะ"

1.ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ อายุ 18 ปีขึ้นไป, ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ยกเว้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ไม่ใช่ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือรับบำนาญ, ไม่ได้มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี, ไม่มีเงินสะสมรวมทุกบัญชี 5 แสนบาท เริ่มลงทะเบียนวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

2.หากท่านมีเคยร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียนอีก หากท่านมาลงทะเบียน ข้อความจะขึ้นแจ้งว่า “ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่”

3.หากท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียน เพราะรัฐจะเติมเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ

 

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด

 

affaliate-2

วิธีการลงทะเบียน เราชนะ

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วกดปุ่ม "ลงทะเบียน"

 

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด


2. อ่านเงื่อนไขของการลงทะเบียน ติ๊กเครื่องหมายถูกยอมรับ และกดยืนยัน

 

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด


3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองลงในช่องที่กำหนด เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

 

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด


4. กรอกเสร็จจะมีการส่งรหัส OTP ไปให้ผ่านโทรศัพท์ ก็นำตัวเลขที่ได้รับ 6 หลักมากรอก แล้วกดยืนยัน

5. จะมีหน้าต่างขึ้นมาว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว และจะตรวจสอบคุณสมบัติของท่านต่อไป

 

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด


6. หากท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะมีข้อความขึ้นมาว่า ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ พร้อมบอกเหตุผล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- กลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- กลุ่มที่เคยลงทะเบียนสำเร็จในโครงการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

 

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน www.เราชนะ.com อย่างละเอียด


วันตรวจสอบสิทธิเราชนะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.กลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

2.กลุ่มคนลงทะเบียนใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 

 

affaliate-3