ผลหวย ธ.ก.ส.16/6/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567

16 มิถุนายน 2567

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/6/67 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567

ผลหวย ธ.ก.ส. ล่าสุด ผลสลาก ธ.ก.ส.16/6/67 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ตรวจสลาก ธ.ก.ส.16/6/67 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 8 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 15 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 34 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 24 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 12 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 19 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 57

 

ผลหวย ธ.ก.ส.16/6/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 7394953


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SH 7394953


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จY 7394953

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ณB 7394953

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : CM 7394953


รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

2C 7394953


รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

7394953


รางวัลที่ 2

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

1011331  4091339  9065450


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

805  177


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

106

 

ผลหวย ธ.ก.ส.16/6/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

8237


รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท

8892579  9636218  6069172  9759817  7027084

7557213  5580940  5333785  3529474  4708635


รางวัลที่ 3

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

1576876  6748238  3911660  6183895  0952064

8163270  8500075  7005819  0450585  1361816


รางวัลที่ 4

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

3802418  6032593  9140776  0125683  1827246

4178412  6795993  3086255  6929990  5443491

3421276  0308759  2428417  8947086  5878801

1164005  1278978  8250419  9508041  5898833


รางวัลที่ 5

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

9565641  3689815  0190358  2403050  2749916

3235502  9129831  5911029  5981124  9370324

8871413  2379769  0525946  6226593  7861597

4410314  3753614  9772259  3843694  7142432


4778557  6750801  5306753  1216335  9365837

2087191  2918322  5545647  1566640  7952082

7291750  7564113  5233933  8078914  6292046

9373790  2053782  3653110  5399434  1940788


7128250  6597211  1440258  0065011  5845358

2220340  7879079  7075144  3884480  8135872

5325069  5249806  7995319  8645547  9390537

0921436  9523525  2144325  3279833  5910303


3292105  4563163  5069575  9355763  9090782

1919514  5149808  6878578  3674298  5397597

4196549  4165183  7363663  0509576  4932569

2270040  9376952  2465530  1264748  7695500


5608356  3367081  3875123  6406973  7694651

6101607  7632099  5474406  4457376  1789656

1375907  2354914  5902322  7007290  8084035

1706545  1137725  2568963  6320771  0343079


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)