ผลหวย ธ.ก.ส.16/5/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

16 พฤษภาคม 2567

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/5/67 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ผลสลาก ธ.ก.ส.16/5/67 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ตรวจสลาก ธ.ก.ส.16/5/67 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 7 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 14 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 23 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 11 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 18 ชุดขวัญถุงครั้งที่ 1 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 57

 

ผลหวย ธ.ก.ส.16/5/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GE 1205989


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SF 1205989


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จH 1205989

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎK 1205989

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : FF 1205989


รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1C 1205989


รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

1205989


รางวัลที่ 2

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

0221994  7419529  1510328


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

818  136


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

766

 

ผลหวย ธ.ก.ส.16/5/67 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

9286

 

รางวัลทุนการศึกษา ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท

3647705  7833615  6134115  7709293  6618298

2611871  3361016  0254449  0717680  3452968

 

รางวัลที่ 3

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

7385230  4807802  9274206  2704845  8387875

0338594  2113965  4953211  4014948  2544780


รางวัลที่ 4

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

9610533  3163638  9394820  3565030  3072740 

8267437  9156859  3816640  2947555  8553983  

2921432  0091931  1531480  3733607  6343145

5159282  4027846  1647580  4457928  3825651  


รางวัลที่ 5

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

0040422  4411622  2162582  0691324  5167101

0328653  5403009  5217785  1072648  1061417

0958120  6592219  1028113  3834611  8423468

9216386  9371060  7636239  8221050  7734149


4690637  0321056  5686436  5521521  4180981 

5358594  5236718  1432558  4231544  7467150

8017818  0298043  8797863  4827966  8213134

3209980  3442072  8271057  0578401  6932063


3568298  2958536  9624503  6942380  8943857

2299325  3866087  4642310  8313356  1819788

8533354  9347878  4646405  3662557  4987772

3246025  9388632  4415113  9844919  0879295


9766272  6147839  3693842  9446655  3341467

5098672  1084607  3484133  0833065  3237639

7741360  9372649  6340756  6062697  0041260

5833686  7290511  3357170  4009537  5025982


1117806  8718441  4439496  3191334  9032912

1238793  3553943  8984121  3917349  3686369

4802092  9210246  1298806  3423237  8546202

7927243  4206346  0407942  7983225  9387249


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)