ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 ม.ค. 2566

17 มกราคม 2566

ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

ถ่ายทอดสด หวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 17 มกราคม 2566 Live สดหวย ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 35 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 29 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 17 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 7 และ รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.ครั้งที่ 2 ตรวจหวย ธ.ก.ส. ตรวจสลากธ.ก.ส. เลขเด็ด17/1/66 หวย ธกส. สลาก ธกส.

 

ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 ม.ค. 2566

ประชาชนที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น. ผ่านช่องทางดังนี้ 

- เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- Youtube : BAAC Thailand

- เฟซบุ๊ก : ธกส บริการด้วยใจ

- เฟซบุ๊ก : BAAC Thailand


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 : XXXXXXX


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : XXXXXXX

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : XXXXXXX

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : XXXXXXX


รางวัลที่ 1

สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท


รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท


รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

 

ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 ม.ค. 2566

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท 


รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท


รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท


รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

 

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews