"ตรวจหวย ธอส." สลาก ธอส.ล่าสุด ออกอะไร ผลสลาก ธอส. 16/4/65

16 เมษายน 2565

ผลสลาก ธอส. 16/4/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ต่อเงินต่อทอง วิมานเมฆ เกล็ดดาว พราวพิมาน Plus หวยธอส. ลุ้นรางวัล หวยออก ตรวจหวย ออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

"ตรวจผล สลาก ธอส.สลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/4/65 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ ชุดพิมานมาศ ชุดเกล็ดดาว ชุดพราวพิมาน Plus หวย ธอส. ล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/4/65 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 18.00 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ตรวจหวยธอส. หวย ธอส. ออกอะไร ตรวจหวยธอส.วันนี้

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชุดพราวพิมาน (ออกรางวัลทุกไตรมาส) รางวัลชุดวิมานเมฆ รางวัลชุดพิมานมาศ รางวัลชุดเกล็ดดาว รางวัลชุดต่อเงินต่อทอง และรางวัลชุดพราวพิมาน Plus 

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ สลากออมทรัพย์ ธอส. 16 เม.ย.65  หวย ธอส. ออกอะไร หวยธอส.วันนี้ ผลสลาก ธอส. หวย ธอส. ออกวันไหน หวยธอส.วันนี้ออกอะไร ตรวจสลากออมทรัพย์

 

หวย ธอส. ตรวจสลาก ธอส. ล่าสุด สลาก ธอส. 16 เมษายน 2565

รางวัลชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 31  จํานวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ได้แก่

9189737    9361343    9361355    9191937    9362846    9184630   
9193709    9366061    9184680    9189750    9183147    9365416
9183541    9182692    9362040    9187328    9198891    9365184
9197029    9194589    9367136    9186171    9182332    9183313
9199302    9189138    9362647    

 

รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 5 วันที่ 16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

9999418

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

9999131    9999621

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

9999650    9999896    9999848    9999516    9999316
9999182    9999952    9999822    9999476    9999242

 

รางวัลชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 26 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่

AA1091644    AC1029509    AE1028868   AG1007276
AA1084407    AC1004082    AE1080084   AG1069549
AA1099559    AC1074787    AE1066478   AG1017337
AA1046964    AC1087995    AE1031511   AG1033291
AA1056389    AC1083951    AE1011389   AG1030761
AA1066637    AC1011452    AE1096410   AG1044937
AA1041161    AC1095696    AE1094522   AG1075088
AA1043833    AC1057057    AE1077307   AG1020120
AA1089565    AC1083771    AE1064547   AG1075274
AA1091120    AC1004871    AE1029442   AG1019146

AB1082243    AD1011806    AF1052674
AB1057108    AD1015143    AF1059196
AB1027179    AD1030899    AF1093286
AB1027300    AD1073382    AF1024303
AB1025234    AD1065176    AF1030188
AB1073472    AD1040960    AF1068646
AB1005372    AD1097631    AF1092017
AB1033634    AD1051538    AF1011315
AB1086086    AD1039278    AF1062947
AB1073170    AD1067042    AF1019012

 

รางวัลชุดเกล็ดดาวครั้งที่ 18 และรางวัลต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1 มีชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว และ ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ1,000,000 บาท ได้แก่

1940541

รางวัลที่ 2 ชุดละ จำนวน 4 รางวัล  ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 50,000  บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่

1110842    1182880    1989603    1472308

รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 20,000 บาท ได้แก่

1326552    1406711    1867341    1378730    1527858
1959224    1935841    1086544    1235708    1129917
1183652    1071899    1409149    1402326    1889279
1473161    1711442    1366876    1632158    1163412

รางวัลที่ 4  จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 500 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 10,000 บาท  ได้แก่

1411217    1413909    1834454    1375630    1396306
1644526    1093952    1656719    1837069    1633723
1694281    1485697    1972438    1909135    1208679
1873824    1412148    1591573    1953683    1285206

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท

798

เลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

789    879    897    978    987

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 50 บาท

11

เลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท ได้แก่

11

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 4 รางวัลละ 30 บาท ได้แก่ 

2

ขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์