เจาะแนวคิด "รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ" คันแรกของไทย

18 กุมภาพันธ์ 2567

     รายการชุมชนยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอาจารย์ต้น รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนมจธ.  ซึ่งเป็นคนคิดโครงการนี้ขึ้นมา

     อาจารย์ต้น ได้เล่าให้เราฟังว่า รถคันนี้เป็นการออกแบบให้สามารถเป็นรถที่มีการขับเคลื่อนระดับอัตโนมัติ ระดับสาม มีการเชื่อมโยงการสื่อสารด้วยระบบ 5G  จุดเด่นในโครงการนี้ก็คือ เป็นการพัฒนารถต้นแบบขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทเอกชน เช่น บริษัท TKC, บริษัท GENSURV แล้วก็มีเอกชนอีกหลาย ๆ บริษัทที่เข้ามาร่วม

     ปัจจุบันมีการนำร่องวิ่งในพื้นที่ตัวรอบบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลพระนครศรีอยุธยา เเละทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำร่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ทดลองใช้รถบัสไฟฟ้าคันนี้ รวมทั้งเป็นการทดลองระบบไปด้วยในตัว

ข่าววิดิโอที่เกี่ยวข้อง