"ปูไก่ก้ามเรียว" ปูหายาก หลัง อช.เขาหลัก-ลำรู่ พบในพื้นที่

09 สิงหาคม 2566

"ปูไก่ก้ามเรียว" ปูหายาก หลัง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ Khaolak-Lamru National Park พบในพื้นที่ เผยข่าวดี !ในรอบ 2 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ พบ "ปูไก่ก้ามเรียว" ปูหายากใกล้สูญพันธุ์ ระบุในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา พบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อระบบนิเวศ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

"ปูไก่ก้ามเรียว" ปูหายาก หลัง อช.เขาหลัก-ลำรู่ พบในพื้นที่

"ปูไก่ก้ามเรียว" (Gecarcoidea humei) สำหรับ "ปูไก่ก้ามเรียว" เป็นปูที่มีกระดองเป็นรูปไข่ ด้านหน้าโค้งมนกลม เหนือเบ้าตามีปุ่มเล็ก ๆ ข้างละปุ่ม กระดองตอนหน้าระหว่างขอบตาแคบ ตัวผู้มีก้ามใหญ่และแข็งแรง ก้ามซ้ายมีขนาดใหญ่ ปลายก้ามหนีบอันบนยาวกว่าอันล่างขาเดินมี 4 คู่ ข้อสุดท้ายมีปลายแหลม ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย ขาเดินทุกคู่ มีขนสีดำกระดองสีน้ำตาลปนเหลือง ก้ามสีน้ำตาลปนส้ม โคนขาเดินสีส้ม ความยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตร อาศัยอยู่ในป่าใกล้ลำธารหรือน้ำตก หรือตามป่าชายหาด กินเศษซากต่าง ๆ เป็นอาหาร

"ปูไก่ก้ามเรียว" ปูหายาก หลัง อช.เขาหลัก-ลำรู่ พบในพื้นที่

นอกจากนี้แล้ว ปูไก่ยังมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น "ปูขน" หรือ "ปูภูเขา" และเหตุที่ได้ชื่อว่าปูไก่ เนื่องจากมีเสียงจากการกระทบกันของกล้ามปูเสียงดังคล้ายเสียงร้องของไก่นั่นเอง

"ปูไก่ก้ามเรียว" ปูหายาก หลัง อช.เขาหลัก-ลำรู่ พบในพื้นที่

"ปูไก่ก้ามเรียว" ปูหายาก หลัง อช.เขาหลัก-ลำรู่ พบในพื้นที่
ที่มา : อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ Khaolak-Lamru National Park