svasdssvasds
วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 ต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 ต้องทำอย่างไรบ้าง

01 ธ.ค. 2565 เวลา 14:00 น.1.4k

วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรประชาชนหาย หาบัตรประชาชนไม่เจอ บัตรประชาชนหมดอายุ บัตรประชาชนชำรุด เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 อัปเดตล่าสุด ทำบัตรประชาชนหาย หาบัตรประชาชนไม่เจอ บัตรประชาชนหมดอายุ บัตรประชาชนชำรุด เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้ทีมข่าว Thainews Online จะพาไปอัปเดตข้อมูลกันค่ะ วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 ต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 ต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติการทำบัตรประชาชน

 • มีสัญชาติไทย 
 • อายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)

ทำบัตรประชาชนครั้งแรก เอกสารที่ต้องใช้ 

 • สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • หากเด็กเคยเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย และหากบิดา มารดาของเด็กเคยเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย

บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

 • หากทำสูญหาย ไม่ต้องแจ้งความสามารถขอยื่นเรื่องทำบัตรใหม่ได้เลย ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตเทศบาล ภายในเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหาย หากพ้นกำหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

หลักฐานในกรณีที่ทำบัตรประชาชนหายต้องใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. เอกสารที่มีรูปถ่าย ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง ฯลฯ
 2. หากไม่มีหลักฐานข้อแรก ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรองต่อเจ้าหน้าที่

บัตรประชาชนหาย วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 ต้องทำอย่างไรบ้าง

affaliate-2

สถานที่ทําบัตรประชาชน มีที่ไหนบ้าง

1. สำนักงานเขต

2. สำนักงานเทศบาล

3. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

4. ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

บัตรประชาชนหายหรือถูกทำลาย

1. ให้ไปติดต่อแจ้งขอทำบัตรประชาชนใหม่ ณ สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอ / เทศบาล ภายใน 60 วัน (หากเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท)

2. เอกสารหลักฐาน ดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 • เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 • ส่วนทะเบียนบ้าน ถือ เป็นเอกสารที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

บัตรประชาชนหมดอายุ วิธีทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 ต้องทำอย่างไรบ้าง

บัตรประชาชนหมดอายุ สามารถไปทำใหม่ได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านคุณ ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความใดๆทั้งสิ้น แค่ไปที่สำนักงานเขต แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาทำบัตรประชาชนใหม่ บัตรประชาชนหมดอายุ ก็รอคิวเรียกถ่ายรูป เขียนคำร้อง ค่าบริการฟรี ไม่เสียเงิน หากอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ เพียงเท่านี้คุณก็ได้บัตรประชาชนใหม่ ที่อมยิ้มสวยๆได้แล้ว

ขอบคุณ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด