ลุ้น มรดกไทย สู่ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

22 สิงหาคม 2566

มรดกไทย สู่ มรดกโลก คนไทยลุ้นไปพร้อมกัน กับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือ เมืองโบราณศรีเทพ เพชรบูรณ์ ที่รอคอยมานานเกือบ 10 ปี

ลุ้น มรดกไทย สู่ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือ เมืองโบราณศรีเทพ มีความเป็นมาอย่างไร สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้ทีมข่าว ไทยนิวส์ออนไลน์ จะพาไปทำความรู้จัก ประวัติ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ที่ลุ้นรอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หลังรอคอยมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี 

 

ลุ้น มรดกไทย สู่ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

 

อุทยานศรีเทพ อยู่ที่ไหน สำหรับ เมืองโบราณศรีเทพ อยู่ที่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำ ปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม และโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ มีชื่อเดิมว่า เมืองอภัยสาลี สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี

ประวัติ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งอารยธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ เมืองศรีเทพเป็นโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 8 - 18) เป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

1. เมืองใน ผังเมืองค่อนข้างกลม ภายในตัวเมืองมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลอนลูกคลื่น มีโบราณสถานกระจายตัวอยู่ 48 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู มีรูปแบบศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) และวัฒนธรรมเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 16-18) ซึ่งมีโบราณสถานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ ได้แก่ เขาคลังใน ปรางค์ศรีเทพ และปรางค์สองพี่น้อง ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีสระน้ำโบราณทั้งขนาดใหญ่และเล็กอีกจำนวนกว่า 70 แห่ง

 

2. เมืองนอก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองใน ผังเมืองค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน ภายในตัวเมืองสำรวจพบโบราณสถาน จำนวน 64 แห่ง มีสระน้ำโบราณจำนวนมาก นอกคูเมืองกำแพงเมืองโบราณยังมีการสำรวจพบโบราณสถานอีกจำนวน 50 แห่ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งทางทิศเหนือของเมือง ที่สำคัญ ได้แก่ เขาคลังนอก ปรางค์ฤๅษี กลุ่มโบราณสถานเขาคลังสระแก้ว และสระแก้ว สระน้ำโบราณขนาดใหญ่ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกนอกเมืองโบราณศรีเทพ ห่างออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ เขาถมอรัตน์ ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะ

 

ลุ้น มรดกไทย สู่ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ลุ้น มรดกไทย สู่ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูตานุทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นคณะกรรมการมรดกโลกจาก 7 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม อียิปต์ อินเดีย อิตาลี เม็กซิโก และไนจีเรีย โดยมีวิทยากรวิชาการข้อมูลด้านประวัติศาสตร์พาเยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการศิลปะในดินแดนไทย อันจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแหล่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย และยังเป็นการเผยแพร่เมืองโบราณศรีเทพนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างประเทศ

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวการเสนอเมืองโบราณศรีเทพว่า โดยรัฐบาลได้ลงนามในเอกสารที่ใช้ยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อประกอบการพิจารณาใน พ.ศ. 2565 มีการนำเสนอ 3 แหล่งในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้แก่ โบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานเขาถมอรัตน์ และเมืองโบราณศรีเทพ รวมพื้นที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร เพื่อพิจารณา ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโก เป็นไปได้ด้วยดี เอกสารได้รับการประเมินและผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนสำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้ายนอมิเนชั่น (nominations) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 45 นี้

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันแหล่งมรดกโลกในไทย ที่คัดเลือกโดย องค์การยูเนสโก (UNESCO) มีทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง คือ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (ปี 2534) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (ปี 2534) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี (ปี 2535) ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติมี 2 แห่งคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (ปี 2534) ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ปี 2548) และผืนป่าแก่งกระจาน (ปี 2564) นอกจากนี้ยังมีขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต ทั้งสิ้น 7 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย ในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 นี้หรือไม่

 

ลุ้น มรดกไทย สู่ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ข้อมูลจาก : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร