อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

22 พฤษภาคม 2567

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ติดตามการฟักของเต่าตนุ

รายงานสถานการณ์หลุมเพาะฟักเต่าตนุ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ติดตามการฟักของเต่าตนุ ที่พบร่องรอยการขึ้นวางไข่วันที่ 5 เมษายน 2567

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

เจ้าหน้าที่ทำการย้ายไข่มาเพาะฟักหน้าที่ทำการอุทยานฯ และพบการยุบของหลุมวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ทรายแน่น เจ้าหน้าที่จึงทำการขุดตรวจสอบหลุมเพาะฟัก

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

พบลูกเต่ารอขึ้นจากหลุมจำนวน 85 ตัว รอฟัก 3 ฟอง (ฟักต่อใน ICU Box) ไข่ไม่ได้รับการผสม 5 ฟอง ตายโคม 2 ตัว หยุดพัฒนา 1 ฟอง (ไข่ในหลุมทั้งหมด 96 ฟอง) คิดเป็นอัตราการรอดจากหลุมเพาะฟัก 96.70% รวมระยะเวลาเพาะฟัก 46 วัน

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

อช.เขาลำปี ฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ อช.ทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต ติดตามการฟักไข่

ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นลมมีกำลังแรง จึงทำการอนุบาลลูกเต่าตนุทั้งหมดไว้ชั่วคราว เพื่อรอปล่อยในภายหลัง

 

ขอบคุณ : อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง Khao Lampi-Hat Thai Mueang NP