"นกเงือก" สัญลักษณ์ของความรักและความซื่อสัตย์

14 กุมภาพันธ์ 2567

"วันรักนกเงือก 13 กุมภาพันธ์" ของทุกปี นกเงือกคือสัญลักษณ์แห่งความรักแท้ และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอีกด้วย

นกเงือกคือสัญลักษณ์ของความรักและความซื่อสัตย์ ตลอดชีวิตของนกเงือกเมื่อจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้ว จะมีคู่เพียงครั้งเดียว โดยนกเงือกตัวผู้จะทำหน้าที่คอยหาอาหารให้และคอยดูแลปกป้องลูกนกและแม่นกให้ปลอดภัย หากตัวใดตัวหนึ่งตายไปมันก็พร้อมตรอมใจตายตามไปด้วย

"นกเงือก" สัญลักษณ์ของความรักและความซื่อสัตย์

นอกจากนี้นกเงือกยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอีกด้วย เนื่องจากนกเงือกกินผลไม้สุกเป็นอาหารมากกว่า 300 ชนิด ทั้งผลไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อีกทั้งพฤติกรรมของนกเงือกบินหาอาหารไปทั่ว และกินผลไม้เข้าไปทั้งผลแล้วขย้อนเมล็ดออกมา จึงสามารถนำพาเมล็ดพันธุ์พืชไปทิ้งไว้ยังที่ต่าง ๆ และเจริญขึ้นเป็นต้นกล้าได้ทั่วป่า นับเป็นบทบาทเด่นของนกเงือกในการช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่า รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และทำให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ

"นกเงือก" สัญลักษณ์ของความรักและความซื่อสัตย์

ในปี พ.ศ. 2547 มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดำเนินการศึกษาวิจัยนกเงือกมานานกว่า 20 ปี จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันรักนกเงือก" เพื่อให้สังคมและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือกที่เสี่ยงต่อสูญพันธุ์

"นกเงือก" สัญลักษณ์ของความรักและความซื่อสัตย์

ขอบคุณ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช