เปิดขั้นตอนการปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน

18 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน ให้ขึ้นจากน้ำทันทีเพราะอาจมีอาการแพ้รุนแรงตามมาจนอาจทำให้จมน้ำได้

ขั้นตอนการปฐมพยาบาล

- ผู้ช่วยเหลือต้องแน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยจากแมงกะพรุน

- นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ หรือ ไปยังบริเวณที่ปลอดภัย

- เรียกให้คนช่วย หรือ เรียกรถพยาบาล และควรอยู่กับผู้บาดเจ็บ เพราะอาจหมดสติได้ในไม่กี่นาที

- ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ เพื่อลดการยิงเข็มพิษจากแมงกพรุน

เปิดขั้นตอนการปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน

ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติไม่หายใจหรือไม่มีชีพจร ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นดังนี้

- ถ้าไม่มีชีพจรทำการปั๊มหัวใจ โดยกดหน้าอกบริเวณเหนือลิ้นปี่เล็กน้อย

- เปิดทางเดินหายใจ โดยการเชยคางขึ้น

เปิดขั้นตอนการปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน

 

 

 

 

 

ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดี

1. ราดบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนด้วยน้ำส้มสายชูให้ทั่วถึง อย่างต่อเนื่องนานอย่างน้อย30 วินาที (ห้ามราดด้วยน้ำจืด)

2. ช่วยฟื้นคืนชีพต่อ จนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงหรืออาการดีขึ้น

เปิดขั้นตอนการปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน

สังเกตอาการอย่างน้อย 45 นาที ว่ามีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ หรือไม่

- ปวดมากบริเวณบาดแผล หลังลำตัว หรือศีรษะ

- กระสับกระส่าย หรือสับสน

- เหงื่อออกมาก ขนลุก คลื่นไส้ หรืออาเจียน

เปิดขั้นตอนการปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใจสั่น เจ็บหน้าอก หรือ แน่นหน้าอก

- หายใจลำบาก หายใจเร็ว หรือหอบเหนื่อย

- หน้าซีด หรือ ปลายมือปลายเท้าเขียว

เปิดขั้นตอนการปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน