เปิดสาเหตุโรคหัวใจโตในแมวและวิธีรักษา

08 มีนาคม 2566

แมวก็เหมือนกับคนและสุนัขที่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้เช่นกัน แต่ชนิดของโรคหัวใจอาจแตกต่างกันออกไปโรคหัวใจในแมว สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ โรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด และโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังกำเนิด

สาเหตุ  

มักเกี่ยวข้องกับการขาดสารทอรีนหรือ Taurine (Taurine Deficiency) ซึ่งพบได้มากในแมวที่มีการปรุงอาหารให้กินเอง หรือเกิดจากการกินอาหารที่ทำเองที่บ้านที่ใช้วัตถุดิบที่มีปริมาณทอร์รีนต่ำ การกินอาหารชนิดเดิมนาน ๆ หรือกินอาหารน้อยจนทำให้ไม่ได้รบสารอาหารที่ครบถ้วน เพราะแมวไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนทอรีน จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น

เปิดสาเหตุโรคหัวใจโตในแมวและวิธีรักษา

 

อาการ

. อ่อนแอ 

. เบื่ออาหาร

. ผอม

. หายใจลำบาก

 . ไอ

. ท้องมาน

 . เป็นลม

เปิดสาเหตุโรคหัวใจโตในแมวและวิธีรักษา

การตรวจวินิจฉัย

. X-ray พบภาวะหัวใจโต

. ECG มีความผิกปกติของการนำไฟฟ้าคลื่นหัวใจ

. Echocardiography พบมีการขยายใหญ่ของช่องว่างในหัวใจ

เปิดสาเหตุโรคหัวใจโตในแมวและวิธีรักษา

การรักษา

. ยาขับน้ำ ในกรณีทีเกิดภาวะน้ำทวมปอด หรือหายใจลำบาก

. B-adrenergic blocker หรือ calcium channel blocker ช่วยให้หัวใจบีบตัวได้ดีขึ้น

. Vasodilators เช่นACE inhibitor ในกรณีที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

. Taurine supplant