สุนัขท้องเสียสาเหตุมาจากอะไรและวิธีป้องกันรักษา

23 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อสุนัขมีลักษณะอุจจาระที่เปลี่ยนไป อาจจะนิ่มลง ท้องเสียเป็นน้ำ ท้องเสียเป็นมูกเลือด และมีความถี่ของการถ่ายมากกว่าวันละ 1-2 ครั้งต่อวัน สามารถพบได้ในสุนัขทุกช่วงอายุ

เกิดจากอะไรได้บ้าง

สาเหตุของอาการถ่ายเหลวในสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่เรื่องของอาหารที่กินเข้าไป จนไปถึงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ 

. อาหารส่งผลกับการถ่ายเหลว ของสุนัข หากให้สุนัขกินนมวัว หรือเปลี่ยนอาหารกระทันหัน อาจทำให้สุนัขท้องเสียได้ โดยปกติแล้วแนะนำว่าควรป้อนนมแพะ รวมถึงให้อาหารเหลว หรืออาหารที่เหมาะกับระบบย่อยตามช่วงอายุไปก่อน จนอาการดีขึ้นจึงค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหาร

. ภาวะท้องเสียนี้อาจแสดงถึงอาการของโรคลำไส้อักเสบในสุนัข ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในลูกสุนัขอายุระหว่าง 2-3 เดือนโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ซึ่งติดต่อได้จากการสัมผัสอุจจาระของสุนัขที่ติดเชื้อ โดยจะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยเช่น อาเจียนบ่อยครั้ง ท้องเสียมีเลือดปน กลิ่นอุจจาระเหม็นคาว ถ่ายอุจจาระพุ่ง ขาดน้ำ น้ำหนักลด ซึมและเบื่ออาหาร

. อาจเกิดได้จากภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่มไม่สะอาด ส่งผลทำให้เกิดอาการท้องเสียได้

สุนัขท้องเสียสาเหตุมาจากอะไรและวิธีป้องกันรักษา

อาการแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติ

โดยปกติแล้วอาการท้องเสียจะดีขึ้นภายในเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง แต่ถ้าหากพบอาการเหล่านี้ร่วมกับการถ่ายเหลว แนะนำว่าให้พาสุนัขไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด ซึ่งลักษณะอาการท้องเสียที่ไม่ปกติของลูกสุนัขอาจเกิดได้ดังนี้ 

. เบื่ออาหาร ไม่กินอาหาร 

. ถ่ายเหลวมาก มีเลือดปน มีกลิ่นคาวผิดปกติ

. พบอาการอาเจียน ซึม และมีไข้ร่วมกับอาการท้องเสีย

สุนัขท้องเสียสาเหตุมาจากอะไรและวิธีป้องกันรักษา

 

วิธีดูแลรักษาอาการท้องเสียเบื้องต้น 

. ล้างภาชนะใส่น้ำให้สะอาด พยายามให้สุนัขกินน้ำสะอาดครั้งละน้อย ๆ เพื่อให้ได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอ แต่ไม่ควรมากจนเกินไป

. งดให้อาหารสุนัขอย่างน้อย 4 - 6 ชั่วโมงในกรณีที่เป็นลูกสุนัข (อายุ 2 - 6 เดือน)

. หลังจากงดอาหารตามเวลาที่กำหนด สามารถให้อาหารที่ย่อยง่ายกับสุนัขได้

. หากอาการของสุนัขไม่ดีขึ้นภายใน 12 ชั่วโมง ให้นำส่งแพทย์ทันที

สุนัขท้องเสียสาเหตุมาจากอะไรและวิธีป้องกันรักษา

ข้อแนะนำเพิ่มเติม  

1. ไม่ควรให้สุนัขกินยาแก้ท้องเสีย ยาธาตุ หรือยาอื่น ๆ ของคน เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น การได้รับยาเกินขนาด ภาวะแบคทีเรียดื้อยา 

2. การให้สุนัขกินโยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยว ไม่ช่วยรักษาอาการท้องเสีย เนื่องจากแบคทีเรียนในลำไส้ของสุนัขนั้นไม่เหมือนของคน ยิ่งทำให้อาการท้องเสียแย่ลงได้

3. ควรมั่นใจว่าสุนัขของเราได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบถ้วน มีการกระตุ้นประจำปีทุกปี และได้รับการถ่ายพยาธิทุก 6 เดือน