"โรคกระเพาะอาหารอักเสบ" รู้ทันอาการและการรักษาอย่างถูกวิธี

10 มิถุนายน 2566

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคกระเพาะ เป็นโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่เร่งรีบ ทำให้มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

ถึงแม้ว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบจะไม่ใช่โรคที่รุนแรง แต่ผู้ป่วยก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะว่าหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือมีเลือดไหลในกระเพาะอาหาร จนเกิดภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย!

"โรคกระเพาะอาหารอักเสบ" รู้ทันอาการและการรักษาอย่างถูกวิธี

สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

สาเหตุการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบยังไม่ทราบได้อย่างชัดเจน แต่พบว่าส่วนใหญ่มักมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ดังนี้

. การติดเชื้อแบคทีเรียนเอชไพโลไร (H.pylori)

. การรับประทานยากลุ่มยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน เป็นต้น

. สาเหตุอื่น ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นอกจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบมากขึ้น เช่น การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา การรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบ ภาวะความเครียด ความวิตกกังวล การรับประทานอาหารที่ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะและลำไส้

อาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

อาการแสดงของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีอาการไม่ร้ายแรง แต่หากเกิดขึ้นนานเป็นสัปดาห์หรือมากกว่านั้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

. ปวด เสียด ตื้อ จุก และแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่

. ปวดท้อง รู้สึกไม้สบายช่องท้องส่วนบน

. ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอบ่อย

. ปวดท้องก่อนและหลังรับประทานอาหาร

. ปวดท้องตอนท้องว่างหรือปวดท้องกลางดึก

. มีอาการปวดแบบเป็น ๆ หาย ๆ

. คลื่นไส้หรืออาเจียนหลังรับประทานอาหาร

. อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด เนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร

. ไม่มีความอยากอาหาร เบื่ออาหาร และอาจผอมลง

"โรคกระเพาะอาหารอักเสบ" รู้ทันอาการและการรักษาอย่างถูกวิธี

การรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

โรคกระเพาะอาหารอักเสบสามารถรักษาให้หายได้ หากได้รับการดูแลรักษาที่ดี และผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเอง แต่หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแล้ว อาการยังไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติท เช่น การตรวจโดยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Gastroscope: EGD) เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างถูกวิธี

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง ดังนี้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโภชนาการ ได้แก่ รับประทานอาหารตรงเวลาทุกมื้อ รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย

. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

. งดสูบบุหรี่ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น

. ไม่เครียดหรือวิตกกังวล และพักผ่อนให้เพียงพอ

. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ

. ไม่ซื้อยารับประทานเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

"โรคกระเพาะอาหารอักเสบ" รู้ทันอาการและการรักษาอย่างถูกวิธี
ที่มา : https://www.sikarin.com/health