เตือน 10 ผักพยาธิเยอะ ล้างให้ดีระวังได้ของแถม

05 กรกฎาคม 2567

เตือน ผักสด 10 ชนิดพยาธิเยอะ ขอแนะนำล้างให้ดีๆไม่งั้นได้ของแถมเข้าสู่ร่างกาย ขณะเดียวกันก็ต้องสวมถุงมือด้วย เพราะพยาธิปากขอและพยาธิเส้นด้ายสามารถไชผ่านผิวหนัง

ทางทำกินเจอข้อมูลน่าสนใจจากเพจเฟซบุ๊ก PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เตือน ผักที่มีพยาธิเยอะ โดยได้เผยผลสำรวจผักสดที่วางขายตามตลาด มีการตรวจพบการปนเปื้อนของพยาธิหลากหลายชนิด โดยทางเพจ ระบุข้อความดังนี้

 

เตือน 10 ผักพยาธิเยอะ ล้างให้ดีระวังได้ของแถม

 

ผักที่ท่านทานสดกันมีพยาธิมากน้อยขนาดไหน

มีงานวิจัยล่าสุดตีพิมพ์เกี่ยวกับการสำรวจผักที่วางขายตามตลาดตรวจพบการปนเปื้อนพยาธิสูงถึง 35.1% และมีพยาธิที่สามารถไชผ่านผิวหนังเราได้ จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาล้างผัก และสวมใส่ถุงมือขณะล้างผักที่ซื้อจากตลาด

จากการสำรวจของ Punsawad C และคณะ (2019) จากสำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เก็บผักจากตลาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 265 ตัวอย่าง ประกอบไปด้วย

ผักสะระแหน่ (a) สลัด (b) ผักชีไทย (c) หอม (d) ใบบัวบก (e) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง (f) ผักกาดขาวจีน (g) ผักชีฝรั่ง (h) โหระพา (i) และผักบุ้งจีน (j)

พบการปนเปื้อนพยาธิในผักจำนวน 93 ตัวอย่าง โดยพบว่ามีพยาธิปากขอสูงสุด 42.9% รองลงมาคือ พยาธิเส้นด้าย 10.6% พยาธิแส้มม้า 2.6% พยาธิไส้เดือน 2.6% และพยาธิไส้เดือนสุนัข 2.6%

 

ผักที่พบการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดคือ

1. ผักขึ้นฉ่ายฝรั่ง 63.3%
2. สะระแหน่ 60%
3. ใบบัวบก 57.1%
4. ผักชีไทย 44.8%
5. หอม 43.3%
6. ผักชีฝรั่ง 36.7%
7. ผักกาดขาวจีน 23.3%
8. ผักสลัด 20.0%
9. โหระพา 10.0%
10. ผักบุ้งจีน 6.7%

การสำรวจการปนเปื้อนพยาธิในผักในต่างประเทศก็มีรายงานเช่นกัน อาทิ เวียดนาม พบ 26% (Uga S และคณะ 2009) ฟิลิปปินส์ 45.0% (Sia Su G และคณะ 2012) อิหร่าน 32.6% (Fallah AA และคณะ 2012) โปรแลนด์ 34.7% (Klapec T และคณะ 2012)

จะเห็นว่า ผักชนิดต่างๆที่วางขายตามตลาดทั้วไป มีการปนเปื้อนพยาธิจำนวนมากพอสมควร ดังนั้น การนำมาบริโภคสด จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างผัก อาทิ น้ำส้มสายชู โดยแช่ให้นานมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย 30 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ขณะเดียวกันก็ต้องสวมถุงมือด้วย เพราะพยาธิปากขอและพยาธิเส้นด้ายสามารถไชผ่านผิวหนังเราได้