เตือนเลย ใครบ้างห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ชา กาแฟ น้ำอัดลม ต้องงด

04 พฤษภาคม 2567

คำเตือน สำนักงานคณะกรรมการอาหาร เตือนเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เผยกลุ่มเสี่ยงที่ควรงดดื่มหรือต้องปรึกษาแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน เผยกลุ่มเสี่ยงควรงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนทั้งหมด เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มชูกำลัง ทางทำกินได้นำบทความดีๆมาฝากเพื่อสุขภาพของทุกคน

 

เตือนเลย ใครบ้างห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ชา กาแฟ น้ำอัดลม ต้องงด

สารกาเฟอีนหรือคาเฟอีน (Caffeine) เป็นสารที่ร่างกายจะดูดซึมจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ไปมีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต อาจก่อให้เกิดอันตรายหากได้รับในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นประจำ

เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และให้แสดงข้อความในฉลากว่า "มีกาเฟอีน" และ"ห้ามดื่มเกินวันละ ........ (ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน"

 

เตือนเลย ใครบ้างห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ชา กาแฟ น้ำอัดลม ต้องงด

ผู้ที่จะดื่มเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนควรอ่านคำเตือนในฉลาก ปริมาณกาเฟอีนที่ได้รับต่อวันต้องไม่เกิน 400 มิลลิกรัม

ดังนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่องของปริมาณกาเฟอีนที่ได้รับต่อวันและบริโภคแต่พอดี ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนหลายชนิดพร้อมกันหรือในเวลาใกล้ ๆ กัน อาจส่งผลเสียจากการได้รับปริมาณกาเฟอีนมากเกินไป ทั้งนี้ความไวต่อกาเฟอีนจะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนด้วย

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะ หัวใจ ตับ ความดันเลือดสูง และผู้ที่ไวต่อการรับคาเฟอีนควรงดดื่ม

 

เตือนเลย ใครบ้างห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ชา กาแฟ น้ำอัดลม ต้องงด

 

ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร