บทสวดมนต์ขอขมากรรม สวดทุกวันพระยิ่งดี

22 ตุลาคม 2565

บทสวดมนต์ขอขมากรรม ขออโหสิกรรม กรรมที่เคยล่วงเกิน คำขอขมากรรมและอธิฐานจิต เห็นผลจริง ยิ่งสวดทุกวันพระ ยิ่งดี

วิธีสวดมนต์วันพระก่อนนอน วันนี้ทีมข่าว Thainews Online มี บทสวดมนต์ขอขมากรรม สวดทุกวันพระยิ่งดี เป็นบทสวดมนต์ที่สามารถ สวดทุกวันพระก่อนนอน เป็นการขอขมากรรม ขออโหสิกรรม กรรมใดๆ ที่เราเคยล่วงเกินกับใครไว้ไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติ หรือ ในปัจจุบันก็ตาม กรรมที่เรามองไม่เห็น กรรมที่เราไม่รู้ตัว 

บทสวดมนต์ขอขมากรรม สวดทุกวันพระยิ่งดี

อานิสงส์สวดมนต์ก่อนนอน

ช่วยให้จิตใจสงบ

ช่วยให้เรานอนหลับสบาย

เป็นการแผ่บุญให้กับสรรพสัตว์ต่างๆบนโลก

เป็นการขอขมา ขอโทษกับสิ่งที่เคยทำผิด

เป็นข้อคิดเตือนใจ

ช่วยให้สู้ไปกับงาน

ช่วยให้ในวันต่อไปมีชีวิตที่ราบรื่น

ช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น

ช่วยให้พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างระเอียด รอบคอบ

ช่วยให้ใจเย็นมากขึ้น

อานิสงส์สวดมนต์ก่อนนอน บทสวดมนต์ขอขมากรรม สวดทุกวันพระยิ่งดี

บทสวดมนต์ขอขมากรรม สวดทุกวันพระยิ่งดี

  • อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห
  • ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต
  • อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ
  • อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
  • ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
  • ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
  • นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาป ให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วยนะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ
  • นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล
  • สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมน

คำขอขมากรรมและอธิฐานจิต เห็นผลจริง บทสวดมนต์ขอขมากรรม สวดทุกวันพระยิ่งดี