svasdssvasds
ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

27 ก.ย. 2565 เวลา 17:45 น.241

ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมสิริมงคลให้ตัวเองง่ายๆ ไหว้พระเสริมดวงทำได้ที่บ้าน แค่รู้บทสวดมนต์ เสริมเฮงรับทรัพย์ตลอดปี

ไหว้พระประจำวันเกิด วันนี้ทีมข่าว ไทยนิวส์ออนไลน์ จะพาทุกท่านมารู้จัก วิธีเสริมดวง เสริมสิริมงคล ให้ตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ แค่รู้ บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ก็ช่วย เสริมดวง เสริมเฮง รับทรัพย์ตลอดปี

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันจันทร์

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันจันทร์

 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
 • ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
 • ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
 • ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันอังคาร

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันอังคาร

 • ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
 • ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
 • สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
 • คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันพุธ

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันพุธ

 • สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
 • ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
 • อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
 • สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันพฤหัสบดี

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันพฤหัสบดี

 • ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
 • ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
 • เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
 • กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันศุกร์

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันศุกร์

 • ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
 • ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
 • สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
 • เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันเสาร์

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันเสาร์

 • ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
 • นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
 • เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันอาทิตย์

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันอาทิตย์

 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
 • ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
 • ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
 • ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ คนเกิดวันพุธกลางคืน

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด คนเกิดวันพุธกลางคืน

 • กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
 • สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
 • สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
 • พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

ไหว้พระประจำวันเกิด ไหว้พระเสริมดวงให้ตัวเอง

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด