ใช้รถต้องรู้! เตือนภัยนักบิด มอเตอร์ไซค์ อย่าเข้าใกล้ 4 จุดบอดรถบรรทุก

19 กุมภาพันธ์ 2567

ใช้รถต้องรู้! ทางด้านกรมการขนส่งทางบก เตือนนักบิดมอเตอร์ไซค์ หรือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่าเข้าใกล้ 4 จุดบอดรถบรรทุก ควรหลีกเลี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

ใช้รถต้องรู้! เตือนภัยนักบิด มอเตอร์ไซค์ อย่าเข้าใกล้ 4 จุดบอดรถบรรทุก

ใช้รถต้องรู้! เตือนภัยนักบิด มอเตอร์ไซค์ อย่าเข้าใกล้ 4 จุดบอดรถบรรทุก

เผย 4 จุดบอดรถบรรทุก  อันตรายที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน…จึงอยากให้ผู้ขับขี่ “ใส่ใจขับ ลดพฤติกรรมเสี่ยง” 

ใช้รถต้องรู้! เตือนภัยนักบิด มอเตอร์ไซค์ อย่าเข้าใกล้ 4 จุดบอดรถบรรทุก
 

ใช้รถต้องรู้! เตือนภัยนักบิด มอเตอร์ไซค์ อย่าเข้าใกล้ 4 จุดบอดรถบรรทุก

4 จุดบอดที่รถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่ มองไม่เห็น

1. บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่

2. ด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ

3. ด้านหลังของรถบรรทุก ผู้ขับรถบรรทุกไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้

4. ด้านซ้ายของรถบรรทุก ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุด เนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบ ผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรหลีกเลี่ยงขับขี่รถเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณี
 

ใช้รถต้องรู้! เตือนภัยนักบิด มอเตอร์ไซค์ อย่าเข้าใกล้ 4 จุดบอดรถบรรทุก

 

กรมการขนส่งทางบกกำชับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ควรปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และสวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุรุนแรง ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมอง ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้าย เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน