ออกรถมือสองฟรีดาวน์ สุดท้ายทำไมผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ?

26 กันยายน 2566

เรื่องราวนี้เราจะมาไขข้อสงสัย สำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์มือสอง แบบ ฟรีดาวน์ 0% ทั้งที่เต๊นท์รถมือสองทั้งหลาย โปรโมทว่า สามารถออกรถฟรีดาวน์ ได้เลย

ออกรถมือสองฟรีดาวน์ สุดท้ายทำไมผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ? 

ออกรถมือสองฟรีดาวน์ สุดท้ายทำไมผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ?

 

ออกรถฟรีดาวน์ คืออะไร

ออกรถฟรีดาวน์ คือ ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์เมื่อซื้อรถ โดยปกติการซื้อรถจะต้องจ่ายเงินดาวน์ (แล้วแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์) ยิ่งดาวน์มาก ยิ่งผ่อนต่อเดือนน้อย ทำให้เสียดอกเบี้ยน้อยลงไปด้วย แต่สำหรับฟรีดาวน์ ยอดจัดจะสูงเพราะเราไม่ได้นำเงินดาวน์ไปหักลบเลย

ออกรถมือสองฟรีดาวน์ สุดท้ายทำไมผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ?

ออกรถมือสองฟรีดาวน์ สุดท้ายทำไมผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ?

ดังนั้น เมื่อคำนวณรวมกับดอกเบี้ยและ VAT 7% จะทำให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการผ่อนต่อเดือนค่อนข้างสูง ในทางตรงกันข้าม โปรโมชันฟรีดาวน์ก็ทำให้คนออกรถได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องมีเงินก้อนก็สามารถออกรถได้

ซื้อรถฟรีดาวน์ ออกรถ 0 บาท ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มอีกบ้าง


1. ค่ามัดจำป้ายแดง
ป้ายแดง คือ สีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่กรมขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขายต้องติดให้ผู้ซื้อในระหว่างที่รถยนต์รอจดทะเบียน มีค่ามัดจำประมาณ 2,000 - 3,000 บาท และจะได้รับเงินคืนในวันที่เราไปเปลี่ยนเป็นป้ายขาว

สิ่งที่ผู้เช่าซื้อควรทำ คือ ตรวจสอบป้ายแดงที่ได้รับมาจากศูนย์ว่าป้ายทะเบียนนั้นถูกต้อง ไม่ใช่ป้ายปลอม เพราะถ้าตำรวจเรียกตรวจสอบป้ายแดงเมื่อไร อาจเกิดปัญหาตามมาได้

2. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถ
กรณีเป็นรถใหม่ป้ายแดง ดาวน์ 0% ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งมีราคาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดตัวรถและขนาดเครื่องยนต์ อาจมีบวกค่าบริการเล็กน้อย
อัตราค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท 
ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
ป้ายทะเบียนรถ 100 บาท 
ค่าต่อภาษีรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับประเภทรถและเครื่องยนต์)

3. ประกันสินเชื่อรถยนต์
การออกรถฟรีดาวน์ เราต้องจ่ายเงินทำประกันรถยนต์เพื่อเป็นหลักประกันกับทางไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นการรับประกันความเสี่ยงกับผู้เช่าซื้อ โดยค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่ประกันรถยนต์แต่ละชั้น และแต่ละบริษัทสินเชื่อ ว่ามีเรตราคาเท่าไหร่

ออกรถมือสองฟรีดาวน์ สุดท้ายทำไมผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ?

คุณสมบัติของคนที่ออกรถฟรีดาวน์

 • ต้องมีรายได้ 2 เท่าของยอดผ่อน จำเป็นต้องมีรายได้ประจำหรือฐานเงินเดือน 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ ตัวอย่าง ฟรีดาวน์รถยอดผ่อน 8,000 บาท ทั้งหมด 60 งวด จะต้องมีรายได้อย่างน้อย 16,000 บาท (8,000x2=16,000) ถ้ามีเงินเดือนต่ำกว่า 16,000 บาท จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
 • ไม่ติดเครดิตบูโร เป็นคนมีประวัติทางการเงินดี จ่ายตรงงวดตลอด ไม่มีประวัติชำระเงินล่าช้า และไม่มีภาระหนี้สินในช่วงเวลาหนึ่ง จะถือว่าผ่านเกณฑ์
 • มีที่อยู่ชัดเจน มีที่อยู่อาศัยหรือภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้
 • ต้องประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ รับราชการ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ หากเป็นฟรีแลนซ์และเกษตรกร จะไม่เข้าเงื่อนไขในการพิจารณาของสถาบันการเงิน ทำให้ไม่สามารถออกรถฟรีดาวน์ได้
 • มีอายุงานในสถานที่นั้นไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือผ่านโปรแล้ว
 • ออกรถฟรีดาวน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ผู้ออกรถฟรีดาวน์ต้องเตรียม ได้แก่

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยทางบริษัทที่ทำงานอยู่
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน ที่มีตราประทับของทางบริษัท
 5. สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 
 6. เอกสารรายงานสถานะเครดิตบูโร (ถ้ามี)
 7. ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)