ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ผ่านเว็บ รู้ผลทันที! เริ่ม 2 ต.ค. นี้

17 กันยายน 2566

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ผ่านเว็บ รู้ผลทันที! เริ่ม 2 ต.ค. นี้ 

ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ผ่านเว็บ รู้ผลทันที! เริ่ม 2 ต.ค. นี้

กรมการขนส่งทางบกประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ เฉพาะที่จดทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจองผ่านเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/mc/ และสามารถทราบผลการจองได้ทันที เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จากเดิมที่เป็นการจองโดยกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบการจองและทราบผลภายในระยะเวลา 3 วันทำการ

ทั้งนี้ ก่อนทำการจองหมายเลขทะเบียนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถจักรยานยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ผ่านเว็บ รู้ผลทันที! เริ่ม 2 ต.ค. นี้

ขั้นตอนการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์

  1. เข้าเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/mc/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน”
  2. ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้ทำการยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID
  3. เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าหลัก กด “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป
  4. เลือกประเภทการจอง
  5. ระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้จอง หมายเลขตัวถังรถ/หมายเลขทะเบียนที่ต้องการจอง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ระบบจะใส่ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้โดยอัตโนมัติ)

ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ผ่านเว็บ รู้ผลทันที! เริ่ม 2 ต.ค. นี้

      

สำหรับการยืนยันตัวตน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID บนสมาร์ทโฟนระบบ Android หรือ iOS เพื่อลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางระบบดิจิทัล DOPA-Digital ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนด้วยการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

      

 

กรณีนิติบุคคลและชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกัน เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถจองทะเบียนรถได้ตามปกติ

>>ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอย่างละเอียด https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/