svasdssvasds
กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

30 มี.ค. 2566 เวลา 16:48 น.46

กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุก  ติดตั้งบังโคลนยื่นออกเกินจากตัวรถ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุกติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท 

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุก  ติดตั้งบังโคลนยื่นออกเกินจากตัวรถ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อาจเสี่ยงอันตรายได้ แนะนำหลีกเลี่ยงจุดบอดของรถบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

 กรมการขนส่งเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวรถบรรทุกติดตั้งบังโคลนยื่นออกนอกตัวรถไปเฉี่ยวชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทางกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสาร ขอเตือนผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุก ห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมทาง เช่น

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

     การต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดกว้าง ยาว สูง เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด, การติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกิดออกนอกตัวรถ และการติดตั้งไฟสปอตไลต์ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท ตามมาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

affaliate-2

  กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังระบุเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกที่ผิดกฎหมายดังกล่าว คู่กรณีส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์ จึงขอแนะนำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเข้าไปยังจุดยอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ 4 จุด ได้แก่

  • บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่
  • ด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ
  • ด้านหลังของรถบรรทุก เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นด้านหลังบนกระจกหลังได้
  • ด้านซ้ายของรถบรรทุก เป็นจุดที่อันตรายที่สุด เนื่องจากมีทัศนวิสัยที่แคบมากกว่าจุดอื่น

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท
เนื่องจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงแล้ว พื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยกรมการขนส่งทางบกได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณทางเดินรถหรือไหล่ทางในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถ แนะนำให้ประชาชนเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ