กฟผ. โชว์โมเดลต้นแบบ EV Charging Floor ผู้นำหัวชาร์จมากสุดในไทย

26 กุมภาพันธ์ 2566

กฟผ. ชวนค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกร่วมแสดงรถ ณ EV Charging Floor 66 หัวชาร์จ ติดตั้งรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันมากที่สุดในประเทศ ณ อาคารจอดรถ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กฟผ. โชว์โมเดลต้นแบบ EV Charging Floor ผู้นำหัวชาร์จมากสุดในไทย

กฟผ. โชว์โมเดลต้นแบบ EV Charging Floor ผู้นำหัวชาร์จมากสุดในไทย

กฟผ. เปิดโมเดลต้นแบบ EV Charging Floor 66 หัวชาร์จติดตั้งรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันมากที่สุดในประเทศ พร้อมหนุนพนักงานองค์กรร่วมเปลี่ยนผ่านสู่การใช้รถอีวีที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

ด้วยความนิยมที่มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ราคาน้ำมันที่ผันผวน และการสนับสนุนมาตราการของรัฐบาลส่งผลให้ราคารถอีวีมีราคาเทียบเท่ารถที่วิ่งด้วยน้ำมัน อีกปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ใช้รถอีวีเกิดความมั่นใจนั่นคือ สถานีชาร์จรถอีวีที่เพียงพอตอความต้องการ

กฟผ. โชว์โมเดลต้นแบบ EV Charging Floor ผู้นำหัวชาร์จมากสุดในไทย

หลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการเดินทางเพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) และได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ตามนโยบาย 30@30 คือ ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งทำให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือเป็นหนึ่งหน่วยงานในการสนับสนุนขับเคลื่อนอีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) โดยการพัฒนาอีโคซิสเต็มยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในหลาย ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้มีสถานีชาร์จภายในประเทศมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการเดินทางทั่วประเทศให้กับผู้ใช้รถอีวี ผ่านการให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT

ล่าสุด กฟผ. ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ณ EV Charging Floor เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสนับสนุนให้พนักงานภายในองค์กรเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และจะเป็นโมเดลต้นแบบให้องค์กรชั้นนำอื่น ๆ ได้นำมาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานภายในองค์กรเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อไป

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.

ทางด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า EV Charging Floor ที่จัดตั้งขึ้นภายในพื้นที่ลานจอดรถของ กฟผ. เกิดจากความต้องการสนับสนุน และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในการปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น โดยแปลงโฉมพื้นที่เดิมของลานจอดรถยนต์ ให้กลายเป็นลานชาร์จรถอีวีทั้งชั้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องชาร์จที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 66 หัวชาร์จ โดยเป็นหัวชาร์จด้วยความเร็วปกติ (AC Normal Charge) ขนาด 7.4 kW กว่า 110 ช่องจอด (รวมช่องจอดรอชาร์จ)

“สถานีชาร์จแห่งนี้ถือเป็นโมเดลต้นแบบ EV Charging Floor สำหรับอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และพื้นที่จอดรถอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ และต้องการศึกษา พัฒนา ได้เข้ามาเรียนรู้ดูงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป” นายบุญญนิตย์ กล่าว

ทั้งนี้ ทาง กฟผ. ชวนค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกกว่า 11 ค่าย ได้แก่ Audi, BMW, BYD, GWM, Lexus, Mercedes Benz, MG, Mitsubishi, NETA, Nissan และ Toyota มาร่วมจัดแสดงพร้อมกัน เพื่อให้ความมั่นใจว่าสามารถรองรับการชาร์จรถ EV ได้ทุกค่ายรถ ปัจจุบัน กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พร้อมสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้ว 104 สถานีทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จ EleX by EGAT ให้มีจำนวนรวมกว่า 150 สถานี ภายในสิ้นปี 2566 เพื่อให้ผู้ใช้รถ EV เดินทางทั่วประเทศได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

กฟผ. โชว์โมเดลต้นแบบ EV Charging Floor ผู้นำหัวชาร์จมากสุดในไทย