กรมการขนส่งทางบก แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เจอค่าควันดำเกิน 40% เจอโทษปรับ 5,000 บาท

03 กุมภาพันธ์ 2566

กรมการขนส่งทางบก แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เจอค่าควันดำเกิน 40% เจอโทษปรับ 5,000 บาท พร้อมสั่งพักใช้รถไปแล้วเกือบ 800 คัน  “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถยนต์จะนำรถไปแก้ไข

กรมการขนส่งทางบก แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เจอค่าควันดำเกิน 40% เจอโทษปรับ 5,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เจอค่าควันดำเกิน 40% เจอโทษปรับ 5,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จัดชุดออกตรวจควันดำทั่วประเทศ ตามเกณฑ์ใหม่ พร้อมสั่งพักใช้รถไปแล้วเกือบ 800 คัน  “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถยนต์จะนำรถไปแก้ไข พร้อมเเนะเจ้าของรถคันนั้นๆ ตรวจเช็กและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

กรมการขนส่งทางบก แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เจอค่าควันดำเกิน 40% เจอโทษปรับ 5,000 บาท

โดยสาเหตุสำคัญมาจากควันดำของท่อไอเสียรถยนต์ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ กรองอากาศอุดตัน ทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอ หรือ บางกรณีที่ปรับแต่งปั๊มหัวฉีด ไม่เหมาะสม หัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด ทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียด การออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการบรรทุกน้ำหนักเกิน ทำให้รถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมา

ทางด้าน นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ โฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม แนะนำว่า เจ้าของรถต้องหมั่นตรวจเช็ก และ ซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยวิธีแก้ไขรถที่ปล่อยควันดำเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

กรมการขนส่งทางบก แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เจอค่าควันดำเกิน 40% เจอโทษปรับ 5,000 บาท

1.ให้ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนกรองอากาศใหม่

2.เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลา

3.เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา

4.ปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง  

5.ตรวจเช็กและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละออง และมีแรงดัน

จึงขอเตือน หากตรวจวัดควันดำ ด้วยระบบวัดความทึบแสง แล้วมีค่าควันดำเกิน 30% หรือ ตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง แล้วมีค่าควันดำเกิน 40% จะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด และนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้

กรณีการตรวจวัดควันดำ ด้วยเครื่องวัดควันดำ ระบบวัดความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 30%จากเดิม 45% และ หากตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรองขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 40% จากเดิม 50%

ซึ่งเกณฑ์การตรวจควันดำใหม่ มีผลบังคับใช้ กับการตรวจวัดควันดำรถ ที่มาดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียน หรือ ตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปี ที่สำนักงานขนส่งและสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทุกแห่งแล้ว

โดยผลการตรวจสอบวัดควันดำทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร จำนวน 84,076 คัน ซึ่งมีรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 611 คัน

กรมการขนส่งทางบก แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เจอค่าควันดำเกิน 40% เจอโทษปรับ 5,000 บาท