วิธีโอนรถมือสองด้วยตัวเอง แค่เตรียมเอกสาร 4 อย่างนี้ 

02 พฤศจิกายน 2565

กรมการขนส่งทางบกแนะประชาชนที่ต้องการซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง โดยสามารถดำเนินการโอนรถด้วยตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีโอนลอย เพื่อความปลอดภัย ต่อ ผู้ซื้อและผู้ขาย

วิธีโอนรถมือสองด้วยตัวเอง แค่เตรียมเอกสาร 4 อย่างนี้ 

กรมการขนส่งทางบกแนะประชาชนที่ต้องการซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง โดยสามารถดำเนินการโอนรถด้วยตนเองได้ และไม่จำเป็นต้องโอนลอย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ 

วิธีโอนรถมือสองด้วยตัวเอง แค่เตรียมเอกสาร 4 อย่างนี้ 

 

 

ซึ่งในปัจจุบันการซื้อขายรถยนต์มือสอง สามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชั่น หรือทางเพจโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยทางกรมการขนส่งออกมาเเนะนำให้หลีกเลี่ยงวิธีการโอนลอย เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งผู้ซื้อเเละผู้ขาย เช่น ผู้ซื้อไม่นำรถไปต่อภาษีประจำปี, รถเกิดอุบัติเหตุ, นำรถไปกระทำผิดกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งยังคงปรากฏชื่อเจ้าของเดิมในระบบทะเบียน สร้างความยุ่งยากเจ้าของรถรายเดิม

ปัจจัยหลักในการซื้อรถยนต์มือสองนั้น ผู้ซื้อควรคำนึงถึงคู่มือฉบับจริงที่ระบุชื่อเจ้าของรถ, หมายเลขตัวถัง, เลขเครื่องยนต์ และสีรถ ถูกต้องกับรถคันที่จะซื้อทุกประการ รวมถึงตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องทุกปี

 ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถดำเนินการโอนรถได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีโอนลอย โดยนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียน

วิธีโอนรถมือสองด้วยตัวเอง แค่เตรียมเอกสาร 4 อย่างนี้ 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการโอนรถปี 2565 - 2566 มีดังนี้

  1. ใบคู่มือจดทะเบียน หรือเล่มทะเบียนรถตัวจริง
  2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
  3. สัญญาซื้อขาย / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
  4. แบบคำขอและรับโอนที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อย

วิธีโอนรถมือสองด้วยตัวเอง แค่เตรียมเอกสาร 4 อย่างนี้ 

วิธีโอนรถมือสองด้วยตัวเอง แค่เตรียมเอกสาร 4 อย่างนี้ 

วิธีโอนรถมือสองด้วยตัวเอง แค่เตรียมเอกสาร 4 อย่างนี้