svasdssvasds
ข้าวโพดหวานลูกผสม ให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดี ความหวานสูง เมล็ดมาก แกนฝักเล็ก

ข้าวโพดหวานลูกผสม ให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดี ความหวานสูง เมล็ดมาก แกนฝักเล็ก

27 ม.ค. 2566 เวลา 20:41 น.14

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 หรือข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง 5638 ลักษณะเด่น ให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดี ความหวานสูง เมล็ดมาก แกนฝักเล็ก

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 หรือข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง 5638 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ CLei08056 เป็นสายพันธุ์แม่ที่มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ ยาว ลำต้นแข็งแรง และให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง และสายพันธุ์แท้ CLei08038 เป็นสายพันธุ์พ่อที่มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ และมีเยื่อหุ้มเมล็ดบาง ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้มาตั้งแต่ปี 2548 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา จนในปี 2550 สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเอง 5 ครั้ง ที่มีความสม่ำเสมอของสายพันธุ์ได้จำนวนหนึ่ง จึงนำมาสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวในปี 2551 จากนั้น ประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ เปรียบเทียบเบื้องต้น มาตรฐาน ในท้องถิ่น และในไร่เกษตรกร ตามลำดับ รวมถึงประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง 5638

ข้าวโพดหวานลูกผสม ให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดี ความหวานสูง เมล็ดมาก แกนฝักเล็ก

ลักษณะประจำพันธุ์

ลักษณะของลำต้นแบบซิกแซก รากค้ำสีเขียวอ่อน โคนต้นอ่อนสีสีเขียวอ่อน ต้นสูง 180 ซม. ลักษณะช่อดอกตัวผู้ค่อนข้างตรง ความแน่นของช่อดอกตัวผู้ปานกลาง ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลางปานกลาง อับเรณูสีเหลือง เส้นไหมสีเขียวอ่อน ฝักบนสุดมีความยาว 17-19 ซม. ความกว้าง 5-6 ซม. รูปทรงฝักบนสุดแบบกึ่งทรงกระบอก ลักษณะการเรียงตัวของเมล็ดแบบแถวตรง เมล็ดสีเหลืองอ่อน ซังสีขาว ฝักความกว้าง 5.0 ซม. ความยาว 18.1 ซม. ค่าความหวาน 16.0 องศาบริกซ์ อายุออกไหม 55 วัน อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน

ข้าวโพดหวานลูกผสม ให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดี ความหวานสูง เมล็ดมาก แกนฝักเล็ก

affaliate-2

ชื่อพันธุ์พืชที่รับรอง

ข้าวโพดหวานลูกผสมสงขลา 84-1

พื้นที่แนะนำ

ปลูกได้ทั่วไปทั้งในสภาพดินไร่และดินนาของภาคใต้

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูง โดยมีผลผลิตน้ำหนักฝักทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,858 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตน้ำหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 2,165 กิโลกรัมต่อไร่ 

2. มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคฝักสด โดยมีค่าความหวานสูงเฉลี่ย 16.0 องศาบริกซ์ มีเนื้อเมล็ดมาก แกนฝักเล็ก รสชาติฝักต้มดี

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด