svasdssvasds
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 อายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตหัวสดสูง และแป้งมาก

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 อายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตหัวสดสูง และแป้งมาก

27 ม.ค. 2566 เวลา 20:04 น.14

กรมวิชาการเกษตร แนะนำมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 8 เดือน อีกทั้ง ให้ผลผลิตหัวสดสูง และแป้งมาก

มันสำปะหลังพันธุ์ " ระยอง 15 "  (OMR45-27-76) ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เป็นมันสำปะหลังอายุเก็บเกี่ยวสั้น ได้จากการผสมเปิดของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ที่ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นไม่เกิน 8 เดือน และให้ผลผลิตแป้งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 7 และระยอง 72 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ดำเนินการทดลองตั้งแต่ปี 2545-2558 จำนวน 40 แปลงทดลอง ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 17 จังหวัด ได้แก่จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย ขอนแก่น สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อุบลราชธานี นครราชสีมา

 

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 อายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตหัวสดสูง และแป้งมาก

ลักษณะเด่น

  • การเก็บเกี่ยวที่อายุสั้น 8 เดือน
  • ให้ผลผลิตหัวสดสูง เฉลี่ย 4,632 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 7  ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 10  18  5 และ 4 ตามลำดับ 
  • มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เฉลี่ย 29.2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 7 และระยอง 72 คิดเป็นร้อยละ 4  1 และ 5 ตามลำดับ
  • ให้ผลผลิตแป้งสูงเฉลี่ย 1,355 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 7  ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 13  18  10 และ 2 ตามลำดับ 

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 อายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตหัวสดสูง และแป้งมาก

affaliate-2

จากการสำรวจการเข้าทำลายของแมลงศัตรูมันสำปะหลัง ภายใต้สภาพไร่ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 มีการเข้าทำลายของไรแดงน้อยกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 72 และทุกพันธุ์มีการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งและแมลงหวี่ขาวเล็กน้อย การประเมินความต้านทานโรคใบไหม้ภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่า มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15  เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบไหม้ เช่นเดียวกับพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 72  ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50  

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 อายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตหัวสดสูง และแป้งมาก

การผลิตมันสำปะหลังในสภาพการจัดการระบบการปลูกพืชที่ต้องการใช้พื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ หากเกษตรกรต้องการมีรายได้ที่เร็วขึ้น การปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 ซึ่งมีผลผลิตแป้งสูง อายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่ 8 เดือน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกร

ผลงานวิจัย มันสำปะหลังอายุเก็บเกี่ยวสั้นพันธุ์ระยอง 15 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดี สาขาปรับปรุงพันธุ์ จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 อายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตหัวสดสูง และแป้งมาก

ข้อมูลและภาพ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด