12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

03 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะ 12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

สำนักงานวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แนะนำเกษตรกรถึง 12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน โดยประกอบไปด้วย พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง 8 พันธุ์ และ พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง 4 พันธุ์ ซึ่งในแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะเด่น และข้อควรระวังดังต่อไปนี้ 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ชัยนาท 1

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 110 วัน

ลักษณะเด่น

• เมล็ดยาว คุณภาพดี

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สุพรรณบุรี 1

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 115 วัน

ลักษณะเด่น

• ผลผลิตสูง ค่อนข้างต้านทานโรค และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพธรรมชาติ
• ทนต่ออากาศหนาวเย็นในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และใบจุดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง
 • ล้มง่าย

 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สุพรรณบุรี 3

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 110 วัน

ลักษณะเด่น

• ผลผลิตสูง
• ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
• ทนต่ออากาศหนาวเย็นในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง
 • ระยะแตกกอสูงสุดข้าวมักแสดงอาการใบเหลือง ให้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าลดอาการ

 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง พิษณุโลก 2

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 105 -110 วัน

ลักษณะเด่น

 • ผลผลิตสูง เมล็ดยาว คุณภาพดี
 • ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ต้นแข็งไม่ล้ม

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง และโรคดอกกระถิน
 • ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก

 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปทุมธานี 1

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 110 -115 วัน

ลักษณะเด่น

• มีกลิ่นหอม คุณภาพข้าวสุกเหมือนข้าวขาวดอกมะลิ 105
• ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

ข้อควรระวัง

 • ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก
 • ไม่เหมาะที่จะปลูกฤดูนาปรังในเขตภาคเหนือเพราะจะกระทบอากาศร้อนจัดในช่วงข้าวออกดอก ทำให้คุณภาพการสีต่ำ

 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  กข29 (ชัยนาท 80)

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 95 -105 วัน

ลักษณะเด่น

• อายุสั้น เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ทำนาปีละ 3 ครั้ง พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ หรือต้องเร่งทำนาก่อนน้ำท่วม
• ผลผลิตสูง ต้นแข็งไม่ล้ม
• ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลดี และค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง
 ข้อควรระวัง
• ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก ไม่ควรปลูกข้าวพันธุ์นี้ ในช่วง กลางเดือน ก.ย. - ปลาย พ.ย.

 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  กข31 (ปทุมธานี 80)

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 110 วัน

ลักษณะเด่น

 • ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง
• ผลผลิตสูง
 ข้อควรระวัง
• อ่อนแอต่อโรคไหม้  โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สันป่าตอง 1

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 120 -125 วัน

ลักษณะเด่น

• ผลผลิตสูง
• ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
• ปลูกได้ตลอดปี

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม
 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและบั่ว

 

พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ขาวดอกมะลิ 105

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 20 – 25 พ.ย.

ลักษณะเด่น

• มีกลิ่นหอม คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี
• ทนแล้ง ทนดินเค็มและดินเปรี้ยว

ข้อควรระวัง

ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง กข15

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 10 พฤศจิกายน

ลักษณะเด่น

• มีกลิ่นหอม คุณภาพข้าวการรับประทานเหมือนขาวดอกมะลิ 105
• อายุเบา
• ทนแล้งพอสมควร

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และบั่ว

 

พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง พิษณุโลก 3

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 5-10 ธันวาคม

ลักษณะเด่น

 • ผลผลิตสูง
 • คุณภาพการสีดี
 • ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
 • ข้าวสุกนุ่ม

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง กข6

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 20 พฤศจิกายน

ลักษณะเด่น

• คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีกลิ่นหอม

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบหงิก โรคคอรวงเน่า และโรคใบจุดสีน้ำตาล

ข้อมูลจาก : สำนักงานวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนับสนุนโดย : ปุ๋ยมงกุฎ

12 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน