ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่ เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

02 พฤศจิกายน 2565

ปลัดเกษตรฯ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมยก “สวนศรีวิเชียร” นำร่อง สวนเกษตรโคก หนอง นา โมเดล

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ สวนศรีวิเชียร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีหลายอำเภอได้รับผลกระทบ

ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

โดยเฉพาะตำบลทับยาได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีเพียงสวนศรีวิเชียรแห่งเดียวที่สามารถรอดพ้นจากน้ำท่วมได้ เนื่องจากเป็นแปลงที่ใช้หลักการของโคก หนอง นา โมเดลในการทำเกษตร มีการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งน้ำไว้ในพื้นที่สวน และใช้ดินจากการขุดบ่อมาเสริมเป็นคันกั้นน้ำบริเวณโดยรอบแปลง บนคันดินมีการปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ต้นพยูง ต้นยางนา และเสริมระหว่างระยะด้วยต้นกล้วย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับไม้ยืนต้น ประกอบกับมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกข้าวเป็นหลักและแบ่งแปลงสำหรับปลูกไม้ผล อาทิ ส้มโอ ฝรั่ง ชมพู่ ผลไม้ตามฤดูกาล ทำให้เป็นเพียงสวนเดียวในพื้นที่ที่ยังสามารถทำการเกษตรต่อไปได้โดยไม่ถูกน้ำท่วม ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงเกษตรฯ จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สวนศรีวิเชียรเป็นแปลงต้นแบบนำร่องสำหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในอนาคต ขณะเดียวกัน ได้ถือโอกาสพบปะกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี รับทราบปัญหา ความต้องการต่างๆ รวมทั้งได้ให้กำลังใจ และได้นำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น พด.6 พันธ์ุมะนาว พันธ์ุกล้วย และเมล็ดพันธ์ุผัก มามอบให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมด้วย

“ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ให้เร่งเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนฌฉพาะหน้า และบริหารจัดการน้ำโดยเน้นลดผลกระทบให้มากที่สุด ส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว ให้สำรวจความเสียหายและดำเนินการเยียวยาตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรต่างๆ อาทิ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารบำรุงดิน เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรสามารถกลับมาทำการเกษตรได้โดยเร็ว” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

 

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินทางไปยังตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมชมสวนจ่าเหน่งเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยศูนย์ดังกล่าวมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในด้านของการส่งเสริมการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร และการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน มีจุดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PSG) ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชแบบครบวงจร ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

สนับสนุนโดย : ปุ๋ยมงกุฎ

ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่ เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม