คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

10 พฤษภาคม 2566

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมอวยพร งานครบรอบไทยนิวส์ออนไลน์ ก้าวสู่ปีที่ 3 ในวันที่ 9 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา และร่วมแถลงข่าว Petพาเพลิน Fair ครั้งที่ 2

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมงานครบรอบ "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3 และ ก้าวสู่ 13ปี "ทีนิวส์" จัดขึ้น ณ อาคาร อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.30น. ถึง 16.00น. ซึ่งงานก้าวสู่ปีที่3 "ไทยนิวส์" Social News-Social Community ประกอบไปด้วย Community ที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

โดยเวลา 09.30 น. ได้มีพิธีบวงสรวง โดยมี  คุณสมชาย มีเสน กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร เนชั่น กรุ๊ป  , คุณวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น และ บรรณาธิการบริหารกรุงเทพธุรกิจ ,คุณบากบั่น บุญเลิศ รองประธานกรรมการบริหารเครือเนชั่น เข้าร่วมพิธี  จากนั้นมี คุณปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ กรรมการผู้จัดการ ไทยนิวส์ กล่าวเปิดงานไทยนิวส์ก้าวสู่ปีที่ 3 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

ซึ่งภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ไปชมภาพบรรยากาศงานและผู้ร่วมงานอย่าง คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง และร่วมแถลงข่าว Petพาเพลิน Fair ครั้งที่ 2

ชมคลิป

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี "ไทยนิวส์" ก้าวสู่ปีที่3

ขอขอบคุณ : คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง

 

คุณแพท แม่น้องหมาบ๊ะจ่าง ร่วมยินดี \"ไทยนิวส์\" ก้าวสู่ปีที่3