ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ม.ค. 66 อัปเดตล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

22 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันทุกชนิดพรุ่งนี้ 23 มกราคม 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ม.ค. 66 อัปเดตล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ม.ค. 66 อัปเดตล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

อัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดพรุ่งนี้ 23 มกราคม 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ดังต่อไปนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2566 เวลา 17.00 น.)

ราคาน้ำมัน บางจาก  พรุ่งนี้ 23 ม.ค.66

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.75 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.29 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.48 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ม.ค. 66 อัปเดตล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

 

ราคาน้ำมัน ปตท.  พรุ่งนี้ 23 ม.ค.66

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.75 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.29 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.48 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ม.ค. 66 อัปเดตล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมัน เชลล์ (Shell) พรุ่งนี้ 23 ม.ค.66

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.98 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.25 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ม.ค. 66 อัปเดตล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน