10 สิงหาคม วันสิงโตโลก แมวยักษ์ผู้น่าเกรงขาม

10 สิงหาคม 2565

สิงโตเป็นสัตว์ที่มีความสง่างาม น่าเกรงขาม เสียงคำรามที่กึกก้อง จนได้สมญานามว่า "เจ้าป่า" ถึงจะดูแข็งแกร่ง แต่ในปัจจุบันจำนวนสิงโตลดลงอย่างน่าใจหาย

10 สิงหาคม วันสิงโตโลก

สิงโต จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว 
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera leo มีขนาดลำตัวใหญ่ ขนาดไล่เลี่ยกับเสือโคร่งทั่วไป จัดเป็นสัตว์ในวงศ์ Felidae ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองมาจากเสือโคร่งไซบีเรีย
สิงโต มีพื้นลำตัวสีน้ำตาล ไม่มีลาย สิงโตตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง มีน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม สิงโตตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า มีน้ำหนักประมาณ 180 กิโลกรัม
สิงโตตัวเมียมักทำหน้าที่ล่าเหยื่อ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย ในป่าธรรมชาติ สิงโตมีอายุขัยประมาณ 10-14 ปี ส่วนสิงโตที่อยู่ในกรงเลี้ยงมีอายุยืนถึง 20 ปี

10 สิงหาคม วันสิงโตโลก แมวยักษ์ผู้น่าเกรงขาม

10 สิงหาคม วันสิงโตโลก

การรวมฝูง
สิงโตเป็นสัตว์จำพวกแมวที่อยู่เป็นสังคมมากกว่าแมวป่าชนิดอื่นๆ สิงโตเป็นสัตว์นักล่าที่มีสังคมสองรูปแบบ
-รูปแบบแรกเป็นการรวมตัวกันที่เรียกว่า (ฝูง) ฝูงหนึ่งจะประกอบไปด้วยสิงโตตัวเมียห้าถึงหกตัว ลูกสิงโต และสิงโตตัวผู้หนึ่งถึงสองตัว ลูกสิงโตตัวผู้จะถูกขับออกจากฝูงเมื่อโตเต็มที่
-การรวมกลุ่มทางสังคมแบบที่สองเรียกว่า (พวกเร่ร่อน)  มีขอบเขตการหากินกว้างและย้ายถิ่นฐานเป็นระยะๆ อาจเป็นสิงโตโทนหรือคู่สิงโต คู่สิงโตนั้นบ่อยครั้งเป็นสิงโตตัวผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากฝูงที่มันเกิด
สิงโตตัวเมียที่กลายเป็นพวกเร่ร่อนจะเข้าร่วมฝูงใหม่ยากมากเพราะตัวเมียในฝูงใหม่จะพยายามกีดกันไม่ให้ตัวเมียที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเข้าร่วมฝูงของครอบครัว

การสืบพันธุ์และวงจรชีวิต
ฤดูผสมพันธุ์ไม่แน่นอนมีได้ทุกเวลาตลอดปี ระยะของการเป็นสัดนาน 4-16 วัน สิงโตตัวเมียเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี สิงโตตัวผู้ประมาณ 4-6 ปี ตั้งท้องนานราว 100 วัน ตกลูกครั้งละ 3-5 ตัว
ลูกตัวที่อ่อนแออาจถูกทิ้งให้ตายหรือถูกกินในหมู่สิงโตด้วยกัน สิงโตมีอายุยืนประมาณ 30-60 ปี 

10 สิงหาคม วันสิงโตโลก แมวยักษ์ผู้น่าเกรงขาม

10 สิงหาคม วันสิงโตโลก

ปัจจุบันคาดว่ามีสิงโตในทวีปแอฟริกาเหลืออยู่ประมาณ 30,000 ถึง 100,000 ตัว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแอฟริกาตอนใต้และตะวันออก สิงโตในแอฟริกาตะวันตกเหลืออยู่น้อยและลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว
ทั่วทั้งทวีป สิงโตที่อยู่นอกเขตคุ้มครองลดจำนวนลงเรื่อย ๆ ประเทศที่ยังมีสิงโตอยู่ทั่วไปได้แก่ บอตสวานา สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เอธิโอเปีย เคนยา แทนซาเนีย ซาอีร์ และแซมเบีย สถานภาพในแองโกลา โมซับบิก ซูดาน และโซมาเลีย

10 สิงหาคม วันสิงโตโลก แมวยักษ์ผู้น่าเกรงขาม