จริงหรือ “คลอรีน” ในน้ำประปา เป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อถูกความร้อน

08 สิงหาคม 2565

ในโลกอินเตอร์เน็ต มีการแชร์เรื่องราวเตือนกันว่าห้ามหุงข้าวด้วยน้ำประปาเพราะมีคลอรีน และคลอรีนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อโดนความร้อน เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่

จริงหรือ “คลอรีน” ในน้ำประปา เป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อถูกความร้อน มีการแชร์เรื่องราวเตือนภัยที่ระบุว่าไม่ควรหุงข้าว ด้วยน้ำประปาเนื่องจากอันตรายเพราะคลอรีนในน้ำประปามีส่วนผสมสารอินทรีย์ เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็ง ทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า การประปานครหลวงมีการควบคุมระบบเติมคลอรีนอย่างเหมาะสม และตรวจสอบสารไตรฮาโลมีเทนเป็นประจำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกแนะนำ

จริงหรือ “คลอรีน” ในน้ำประปา เป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อถูกความร้อน

จริงหรือ “คลอรีน” ในน้ำประปา เป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อถูกความร้อน ส่วนประเด็นที่ว่าเมื่อโดนความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งนั้น สารกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ระเหยง่าย ทั้งนี้จากการทดลองนำน้ำประปาไปต้มแล้วตรวจสอบการปนเปื้อน พบว่าสารชนิดนี้ลดลงจากเดิมได้ โดยคลอรีนในน้ำประปามีความปลอดภัย สามารถนำมาหุง ต้มได้ ไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งแน่นอน

จริงหรือ “คลอรีน” ในน้ำประปา เป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อถูกความร้อน

จริงหรือ “คลอรีน” ในน้ำประปา เป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อถูกความร้อน ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจาก การประปานครหลวง โดยสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก การประปานครหลวง กปน. หรือโทร 1125

จริงหรือ “คลอรีน” ในน้ำประปา เป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อถูกความร้อน