วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่

05 ส.ค. 2565 เวลา 16:08 น.115

วันแม่แห่งชาติ ดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ ทำไมต้องใช้ดอกมะลิ และ ประวัติวันแม่ เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ พร้อม สิ่งที่ควรทำในวันแม่แห่งชาติ

เปิด ประวัติวันแม่ หรือ ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่ในประเทศไทยมีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยไหน วันแม่แห่งชาติมีมานานหรือยัง และทำไมต้องใช้ ดอกมะลิ เป็น สัญลักษณ์วันแม่ ไปหาคำตอบและรู้ประวัติวันแม่แห่งชาติพร้อมกันค่ะ

วันแม่แห่งชาติ ของประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการกำหนดวันแม่แห่งชาติในวันที่แตกต่างกันไป และมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ วันแม่ที่เคยใช้ ก็มีวันที่ 10 มีนาคม 15 เมษายน 4 ตุลาคม และ 12 สิงหาคม ของทุกปี

ประวัติวันแม่ ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

ประวัติวันแม่ หรือ วันแม่แห่งชาติ ถูกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ในปีถัดมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ ช่วงนั้นต้องงดจัดไป และเมื่อสงครามสงบลง หลายๆ หน่วยงานก็พยายามจัดให้มีวันแม่เกิดขึ้นมาอีกครั้ง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปอีกหลายครั้ง

ต่อมา วันแม่ ที่รัฐบาลรับรอง ก็คือวันที่ 15 เมษายน 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงในอีกหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติที่รับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น

จนกระทั่ง พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ กำหนดวันแม่ขึ้นมาใหม่ เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ

ประวัติวันแม่ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่

affaliate-2

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน

2. จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น นิทรรศการ

3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่

4. กิจกรรมครอบครัว นำพวงมาลัย ดอกมะลิ ไปกราบขอพรจากแม่

ดอกมะลิ สัญลักษ์วันแม่แห่งชาติ

หลังจากมีการกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ แล้วรัฐบาลไทยก็ได้กำหนดให้มีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ก็คือ ดอกมะลิ เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและหอมนาน อีกทั้งดอกมะลิยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี สำหรับความหมายของ ดอกมะลิกับวันแม่ ก็คือ ดอกมะลิมีสีขาวเปรียบเทียบกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย และเป็นดอกไม้ที่ได้รับความปรารถนาดีเป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสือแทนความกตัญญูอีกด้วย

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา

ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”

คำขวัญวันแม่ กิจกรรมวันแม่ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ