วันสารทจีน 2565 ของไหว้วันสารทจีน มีอะไรบ้าง

01 สิงหาคม 2565

วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน ปี 2565 ตรงกับวันอะไร ของไหว้วันสารทจีนมีอะไรบ้าง พึ่งเริ่มต้น ไหว้สารทจีน เป็นครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไร

วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับลูกหลานชาวจีน ที่จะต้องแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว 

วันสารทจีนตรงกับวันที่เท่าไหร่ ในปี 2565 นั้น วันสารทจีน ตรงกับ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

วันสารทจีน 2565 ของไหว้วันสารทจีน มีอะไรบ้าง

วันสารทจีน และ ความสำคัญของวันสารทจีน

วันสารทจีนในประเทศไทย ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญเป็นอันดับที่สอง รองลงมาจากเทศกาลตรุษจีน โดยมีชื่อเรียกว่า จงหยวนเจี๋ย ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เรียกว่า กุ่ย เจี๋ย แปลว่า วันผี เป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญ

วันสารทจีน 2565 ของไหว้วันสารทจีน มีอะไรบ้าง

วิธีไหว้สารทจีน แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

1. วิธีไหว้สารทจีน ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่

จะ ไหว้สารทจีน ในช่วงเช้า มีอาหารคาวหวาน เช่น

 1. ขนมกุยช่าย
 2. ขนมเทียน
 3. ขนมเข่ง
 4. น้ำชา
 5. เหล้าจีน
 6. กระดาษเงิน
 7. กระดาษทอง

2. วิธีไหว้สารทจีน ชุดสำหรับไหว้บรรพบุรุษ

จัดเหมือนของ ไหว้เจ้าที่ พร้อมด้วยกับข้าวที่ ไหว้บรรพบุรุษ สิ่งที่เขาชอบ เช่น

 1. ข้าวสวย
 2. อาหาร
 3. น้ำชา
 4. ขนมเทียน
 5. ขนมเข่ง
 6. ขนมกะลอจี๊
 7. ผลไม้
 8. กระดาษเงิน
 9. กระดาษทอง

3. วิธีไหว้สารทจีน ชุดสำหรับไหว้สัมภเวสี

วิญญาณเร่ร่อน หรือวิญญาณไม่มีญาติ เรียกว่า สัมภเวสี หรือ ไป๊ฮ๊อเฮียตี๋ แปลว่า ไหว้พี่น้องที่ดี เป็นการสะท้อนความสุภาพและให้เกียรติของคนจีน เรียกผีไม่มีญาติว่าพี่น้องที่ดีของเรา โดยการไหว้จะไหว้นอกบ้านนะค่ะ ของไหว้จะมีทั้งของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการและที่พิเศษคือมีข้าวหอมแบบจีนโบราณ คอปึ่ง เผือกนึ่งผ่าซีกเป็นเสี้ยวใส่ถาด เส้นหมี่ห่อใหญ่ เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทองจัดทุกอย่างวางอยู่ด้วยกันสำหรับเซ่นไหว้

วันสารทจีน 2565 ของไหว้วันสารทจีน มีอะไรบ้าง