คาถาป้องกันภัย สั้นๆ สวดเสริมสิริมงคล

28 กรกฎาคม 2565

เปิดบทสวดมนต์ คาถาป้องกันภัย ฉบับ หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี พระเกจิดัง แห่งวัดเทพธารทอง จ.จันทบุรี เป็น คาถาป้องกันภัย สั้นๆ แต่มีพุทธคุณมาก

คาถาป้องกันภัย หลายคนที่สนใจด้านมนต์คาถา หรือ บทสวดมนต์ เอาไว้เสริมสิริมงคล เอาไว้ สวดมนต์ ก่อนออกเดินทางไปไหนมาไหน สวมมนต์แล้วอุ่นใจ เดินทางแคล้วคลาด ไม่มีอันตรายๆ เข้ามารบกวน วันนี้ ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ มี คาถาป้องกันภัย สั้นๆ ของ พระเกจิดัง หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี แห่งวัดเทพธารทอง จ.จันทบุรี ที่มอบให้กับเหล่าลูกศิษย์ เป็น คาถากันภัย คาถาแคล้วคลาด เอาไว้สวดมนต์เป็น คาถาป้องกันตัว 

คาถาป้องกันภัย สั้นๆ สวดเสริมสิริมงคล หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี

โดย คาถาป้องกันภัย ของ หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี แห่งวัดเทพธารทอง จ.จันทบุรี 

หลวงปู่พิศ ดูท่านได้มอบ “คาถาป้องกันภัย” ให้ลูกศิษย์ทั้งหลาย เอาไว้สวดเพื่อป้องกันภัยต่างๆ หลวงปู่ท่านรับรองว่า “ถ้าใจมั่นจริง ก็ใช้ได้ผลจริง” สามารถป้องกันภัยต่างๆ ได้ ทั้งยังสามารถป้องกันหรือปัดลมพายุ ฟ้าฝนได้ (หลวงปู่ท่านเคยแสดงให้เห็นหลายครั้ง) บางคนใช้สวดเพื่อป้องกันโรค และรักษาโรคก็ได้ สวดตอนกลางวันคุ้มครองได้ทั้งวัน สวดตอนกลางคืนคุ้มครองได้ทั้งคืน ท่านใดที่ต้องเดินทาง ควรสวดพระคาถานี้ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หรือสวดเวลาว่างก็ดี สวดได้ทุกที่ ไม่มีกาลเวลา เป็นความนี้เป็น ความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

คาถาป้องกันภัย สั้นๆ สวดเสริมสิริมงคล

คาถาวันโลกดับ

ทิตะทิรา ทันมันฑะโล กะลิลา กะละลา สะติโส จะถิโท คะหะตะเน ฯ

  • พระคาถาวันโลกดับนี้ เป็นพระคาถาที่พระอานนท์ พุทธอนุชา ได้จารึกเอาไว้ในแท่งศิลา ในวัดเชตวันวิหาร เพื่อให้ชาวพุทธไว้สวดเพื่อป้องกันภัยในกลียุค ชื่อว่าคาถาวันโลกดับนี้ เพราะอุปมาเหมือนว่า ต่อให้โลกดับสลายไป ผู้สวดสาธยายพระมนต์บทนี้ก็ยังสามารถแคล้วคลาดจากภัยนั้นๆได้

คาถาหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง ฯ

  • คาถานี้เวลาเราไปที่ไหน ผู้ใดสวดคาถานี้แล้วเทพเทวดา พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระภูมิเทวดา ณ ที่นั้นๆ จะดูแลรักษาเรา อีกทั้งยังเป็นบทขอขมากรรมต่อพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และภูมิเทวดาอารักษ์ทั้งหลายหากเราได้กระทำการอันใดที่อาจเป็นการล่วงเกินต่อท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีอีกด้วย

คาถาพญายมราช

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุคโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุคโต จุติ ฯ

  • คาถานี้เป็นคาถาพยายมราช ผู้ใดสวดไว้จะไม่ตายก่อนอายุไข อีกทั้งยังป้องกันสรรพอันตราย จากคุณไสย ภูตผีปีศาจ และอมนุษย์ทั้งหลายด้วย

คาถาป้องกันภัย คาถาป้องกันภัยสั้นๆ คาถากันภัย คาถาป้องกันตัว คาถาแคล้วคลาด คาถาวันโลกดับ คาถาหลวงพ่อโอภาสี คาถาพญายมราช สวดเสริมสิริมงคล

รวมพระคาถาทั้ง 3 บทนี้ หลวงปู่พิศดูท่านเรียกว่า คาถาป้องกันภัย 

ขอบคุณ : รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี วัดเทพธารทอง