thainewsonline

วิธีเลือกของไหว้มงคล ผลไม้มงคล เลือกอย่างไร

19 กรกฎาคม 2565

เปิดวิธีเลือกของไหว้มงคล เลือก ผลไม้มงคล ควรเลือกแบบไหน ของไหว้เจ้าที่ ของไหว้บรรพบุรุษ เลือกแบบไหนและมีความหมายอย่างไร

เปิด วิธีเลือกของไหว้มงคล มาดู ของไหว้มงคล มี ความหมาย อย่างไร วิธีเลือก ผลไม้มงคล เพื่อใช้เป็น ของไหว้เจ้าที่ ควรเลือกแบบไหน ของไหว้บรรพบุรุษ เลือกอย่างไร และ ของไหว้พระ พร้อม ผลไม้มงคล 9 อย่าง มีความหมายอย่างไรบ้างพบกับคำตอบในบทความนี้

ของไหว้มงคล ผลไม้มงคล ของไหว้เจ้าที่ วิธีเลือกของไหว้มงคล ผลไม้มงคล เลือกอย่างไร

วิธีการเลือกของไหว้มงคล และ ความหมาย ผลไม้มงคล 

กล้วย หมายถึง กวักโชคลาภเข้ามา

ส้มสีทอง หมายถึง ความสวัสดีมหามงคล

องุ่น หมายถึง ความเพิ่มพูน

สับปะรด หมายถึง ความมีโชค

แอปเปิ้ล หมายถึง ความสันติสุข

สาลี่ หมายถึง เงินทองไหลมา

ขนมสาลี่ หมายถึง รุ่งเรืองเฟื่องฟู

ซาลาเปา/หมั่นโถว หมายถึงโชคดี

ขนมไข่ หมายถึง เจริญเติบโต

ขนมถ้วยฟู หมายถึง เพิ่มพูนรุ่งเรือง

ขนมจันอับ หมายถึง มีสุขตลอดไป

ขนมเทียน หมายถึง เจริญรุ่งเรือง

ขนมเข่ง หมายถึง หวานชื่น

ขนมกะลอจี๊ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง มีความหวานชื่นในชีวิต

เม็ดบัว หมายถึง มีบุตรชายมาก

ถั่วตัด หมายถึง แท่งเงิน

ของไหว้มงคล วิธีเลือกของไหว้มงคล ผลไม้มงคล ของไหว้เจ้าที่ ของไหว้บรรพบุรุษ ของไหว้พระ

ผลไม้มงคล 9 อย่าง และ ผลไม้ไหว้พระ

1. ส้ม

2. แอปเปิ้ล

3. องุ่น

4. แก้วมังกร

5. สัปรด

6. มะพร้าว

7. กล้วยหอม

8. ชมพู่

9. เงาะ

ผลไม้มงคล 9 อย่าง ผลไม้ไหว้พระ ผลไม้มงคล ของไหว้เจ้าที่ วิธีเลือกของไหว้มงคล ผลไม้มงคล เลือกอย่างไร