ไหว้พระก่อนนอน บทสวดมนต์ไหว้พระ ที่ถูกต้อง

13 กรกฎาคม 2565

วันนี้วันพระ อย่าลืมสวดมนต์ บทสวดมนต์ไหว้พระ ไหว้พระก่อนนอน ไหว้พระในบ้าน ไหว้ถูกวิธีส่งผลให้ชีวิตดีเจริญก้าวหน้า

ไหว้พระก่อนนอน สำหรับสายมูอย่าพลาดที่จะติดตามบทความนี้ เพราะเรามีเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการ ไหว้พระในบ้าน เป็นการ ไหว้พระสวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน ไหว้พระแบบไหนได้อานิสงส์มากที่สุด 

ชาวพุทธรู้กันอยู่แล้วว่าการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีช่วยทำให้จิตใจสงบ การให้ทานไม่ว่าจะเป็นทั้งคนหรือสัตว์ก็ทำให้เกิดบุญเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นการต่อลมหายใจนับว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ยิ่งนัก 

อยากได้อานิสงส์แรง ต้องทำบุญวันพระ และก่อนที่จะขอพรพระให้ทำบุญก่อนทุกครั้งจำไว้เลย ทำบุญทำทานไม่ว่าเป็นการใส่บาตรตอนเช้า การทำทานกับผู้ยากไร้ หรือ การทำทานกับสัตว์ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกัน 

ทีนี้พอเราทำบุญก็เหมือนเราได้สะสมบุญไว้แล้วใช่ไหม วันนี้วันพระ เราก็คิดดี ทำดี พูดดี ตลอดทั้งวัน ไม่พูดโกหก ไม่ฆ่าสัตว์ งดอบายมุขทั้งหลาย บริจาคเงินตามตู้วัด หรือ ตามตู้บริจาคก็ได้เป็นค่าอาหารเด็ก ชำระหนี้สงฆ์ ช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด ให้ทำตามกำลังศรัทธาทำตามกำลังเงินที่พอไหว ทำบุญแล้วไม่เดือนร้อน ไม่ต้องไปยืมเงินใครมาทำบุญด้วย เพียงแค่ 1 บาท ก็ถือว่าได้บุญแล้วเหมือนกันค่ะ

ไหว้พระในบ้าน ไหว้พระก่อนนอน บทสวดมนต์ไหว้พระ ที่ถูกต้อง

ไหว้พระก่อนนอน และ บทสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้อง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ) 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต, วันทามิ ธัมมัง,สัพพะเมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต, วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต 

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง 

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

สวดมนต์ก่อนนอน วันพระ ไหว้พระก่อนนอน บทสวดมนต์ไหว้พระ ที่ถูกต้อง

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

การ สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน มี ความเชื่อ กันว่าหากใครได้ สวดมนต์ก่อนนอน แล้วจะเป็นที่รักของเหล่าเทวดา และยังทำให้เราจิตใจสงบมีสติและนอนหลับฝันดี เห็นไหมละค่ะว่าการทำความดีเริ่มต้นง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน แล้วการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนก็เป็นการเสริมบุญให้กับตัวคุณเอง ไม่ว่าคุณจะติดขัดในเรื่องใดๆ ขอให้สวดมนต์เป็นประจำแล้วคุณจะมีสตินึกคิดได้มีวิธีแก้ไขหรือหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

และการสวดแผ่เมตตาก็เป็นการขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรถึงสิ่งที่เราได้เคยทำผิดไป ต่อไปผลกรรมดีที่ทำก็จะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวดเป็นประจำด้วยค่ะ

วันนี้วันพระ สวดมนต์ก่อนนอน ทำบุญวันพระ ไหว้พระก่อนนอน บทสวดมนต์ไหว้พระ ที่ถูกต้อง