5 อันดับ ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเชียงใหม่

29 มิถุนายน 2565

ราคาที่ดินเชียงใหม่ 2565 ราคาที่ดินเชียงใหม่ เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ความนิยมของเชียงใหม่อาจจะมีเหตุผลมาจากหลาย ๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และอากาศที่เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน

ราคาที่ดินเชียงใหม่ หรือ ราคาที่ดินเชียงใหม่ 2565 จะมีที่ดินผืนไหนบ้างที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นที่ดินที่แพงที่สุดในเชียงใหม่ ไปดูกันเลย

5 อันดับที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ที่แพงที่สุด จากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน มีดังนี้

ราคาที่ดินอันดับ 1 ที่ดินเชียงใหม่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 (สายเชียงใหม่-บ้านสหกรณ์)
ในเขต ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง
ราคาประเมินที่ดินเดิม: 2,500 บาท ต่อตารางวา
ราคาประเมินที่ดินใหม่: 11,500 บาท ต่อตารางวา
อัตราการเติบโต: 340%

ราคาที่ดินอันดับที่ 2 ที่ดินเชียงใหม่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่)
ในเขต ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง
ราคาประเมินที่ดินเดิม: 4,500 บาท ต่อตารางวา
ราคาประเมินที่ดินใหม่: 15,500 บาท ต่อตารางวา
อัตราการเติบโต: 244%

5 อันดับ ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเชียงใหม่

ราคาที่ดินอันดับที่ 3 ที่ดินเชียงใหม่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่)
ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง
ราคาประเมินที่ดินเดิม: 5,000 บาท ต่อตารางวา
ราคาประเมินที่ดินใหม่: 15,500 บาท ต่อตารางวา
อัตราการเติบโต: 210%

ราคาที่ดินอันดับที่ 4 ที่ดินเชียงใหม่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1317 (สายเชียงใหม่-บ้านสหกรณ์)
ในเขต ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง
ราคาประเมินที่ดินเดิม: 6,000 บาท ต่อตารางวา
ราคาประเมินที่ดินใหม่: 12,000 บาท ต่อตารางวา
อัตราการเติบโต: 100%

5 อันดับ ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเชียงใหม่

ราคาที่ดินอันดับที่ 5 ที่ดินเชียงใหม่ติดถนนหนองฮ่อ ซอย 15 ซอยชมดอย และซอยเคียงดอย
ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
ราคาประเมินที่ดินเดิม: 10,000 บาท ต่อตารางวา
ราคาประเมินที่ดินใหม่: 20,000 บาท ต่อตารางวา
อัตราการเติบโต: 100%

หากอยากทราบราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลงที่แม่นยำมากขึ้น ควรตรวจสอบกับกรมที่ดินและกรมธนารักษ์โดยตรง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุนของคุณ

5 อันดับ ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเชียงใหม่

ขอบคุณ กรมธนารักษ์