เปิดประวัติ เตาอั้งโล่ เตามหาเศรษฐี มีที่มาอย่างไร

เปิดประวัติ เตาอั้งโล่ เตามหาเศรษฐี มีที่มาอย่างไร

22 มิ.ย. 2565 เวลา 0:32 น.501

เปิดประวัติ เตาอั้งโล่ ความเป็นมาของเตาหุงต้ม เตามหาเศรษฐีคืออะไร มีมาตั้งแต่สมัยไหน และใครเป็นคนคิดค้นนวัตกรรมเตาอั้งโล่นี้ขึ้นมา

เตาอั้งโล่ ประวัติและความเป็นมา พลังงานที่ใช้หุงต้มในภาคครัวเรือนทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยเฉพาะจากถ่านไม้และฟืนซึ่งมีปริมาณการใช้รวมกันคิดเทียบเป็นไม้ฟืนไม่น้อยกว่า 40 ล้าน ต่อปี และมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ 7,500 ล้านบาท 

เชื้อเพลิงไม้นี้หากจะต้องทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมัน หรือ ก๊าซหุงต้ม ทั้งหมดแล้ว รัฐจะต้องใช้เงินเพิ่มมากกว่ามูลค่าข้างบนถึงประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย และขีดความสามารถในการซื้อหาของราษฎรที่ยากจนในชนบทเป็นอันมาก

ในขณะที่การขาดแคลนเชื้อเพลิงไม้ได้เกิดขึ้นแล้วในชนบทไทยหลายๆ แห่ง และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น การใช้ เตาหุงต้ม ในครัวเรือนของประเทศสมัยก่อนส่วนใหญ่ยังคงเป็นเตาหุงต้มที่มีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงมากในการหุงต้มแต่ละครั้ง ทั้งเตาถ่าน เตาฟืน และเตาเศษวัสดุอื่นๆ

เปิดประวัติ เตาอั้งโล่ เตามหาเศรษฐี มีที่มาอย่างไร

ประวัติ เตาอั้งโล่ที่ทั่วโลกใช้

เตาอั้งโล่ ความเป็นมาของการใช้เตาหุงต้มในโลก เป็นที่แน่ชัดว่ามีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล คือไม้ เมื่อ 400,000 ปีมาแล้ว ได้ค้นพบภายในถ้ำของมนุษย์ปักกิ่ง การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในเวลานั้น สันนิษฐานว่าใช้เพื่อความอบอุ่น

สำหรับ เตาหุงต้ม เพื่อหุงหาอาหาร ซึ่งทำด้วย เครื่องปั้นดินเผา มาตั้งแต่ดั้งเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมากจนถึงปัจจุบัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเตาสมัยใหม่แล้วจะเห็นว่าเตาหุงต้มชีวมวลยังมีประสิทธิภาพใช้งานต่ำห่างไกลกันมาก

ประสิทธิภาพใช้งานของเตาน้ำมันก๊าด หรือก๊าซหุงต้ม สูงถึง 45-48% ประสิทธิภาพใช้งานของเตาฟืนสูงสุดเพียง 25-27% ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพใช้งานจะขึ้นอยู่กับค่าความร้อนของไม้ซึ่งมีค่าต่ำ แต่ปัญหาสำคัญก็ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบของเตาหุงต้มด้วย

เตาอั้งโล่สมัยโบราณ เปิดประวัติ เตาอั้งโล่ เตามหาเศรษฐี มีที่มาอย่างไร

affaliate-2

ประวัติ เตาอั้งโล่ในไทย

เตาอั้งโล่ ความเป็นมาของการใช้เตาหุงต้มในประเทศไทย จากการศึกษาและสำรวจก็พบว่ามีเตาหิน 3 ก้อน เป็นเตาหุงต้มโบราณ ซึ่งใช้กันมากในชนบทเช่นเดียวกันกับประเทศตะวันตกในระยะแรกๆ 

เตาอั้งโล่ เป็นที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศจีน เพราะคำว่า “อั้งโล่” มาจากภาษาแต้จิ๋ว แปลว่าเตาสีแดง (เป็นสีของดินเผา) ระยะเวลาที่มีการนำเตาอั้งโล่มาใช้ในประเทศไทยนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด สันนิษฐานว่า จะนำเข้ามาเมื่อประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว เนื่องจากมีการค้าขายเริ่มแรกระหว่างประเทศไทย-จีน หรือ อีกนัยหนึ่งจะนำเตาอั้งโล่เข้ามาเมื่อตอนชาวจีนพวกหนึ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากเกิดสงครามกลางเมืองในสมัยนั้นประมาณ 100 ปีมานี้เอง

เตาอั้งโล่ เปิดประวัติ เตาอั้งโล่ เตามหาเศรษฐี มีที่มาอย่างไร

เตามหาเศรษฐี คือ สำหรับ เตามหาเศรษฐี ก็คือ เตาอั้งโล่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้หลักวิชาการมากขึ้น มีรูปร่างเพียวลง สวยงาม และทนทานมากว่าเตาอั้งโล่แบบสมัยก่อน จุดไฟติดเร็วขึ้นไม่มีควันและแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หุงต้มสุกเร็ว เก็บความร้อนได้นาน สามารถวางหม้อหรือภาชนะประกอบอาหารได้ถึง 9 ขนาด และมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ประหยัดฟืนและถ่านได้มากกว่า เตาอั้งโล่ธรรมดาถึง 25 - 30%

เตามหาเศรษฐี เปิดประวัติ เตาอั้งโล่ เตามหาเศรษฐี มีที่มาอย่างไร

ขอบคุณ : สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กรมวิเทศสหการ
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ