thainewsonline

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

16 มิถุนายน 2565

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ นื่องด้วยการเเพร่ระบาดของ (COVID-19) ทำให้กรมการขนส่งทางบก แจ้งงดการอบรมและทดสอบ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง จึงทำให้กำเนิด "แอปพลิเคชัน ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์" นี้ขึ้นมา

"แอปพลิเคชัน ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์" อ้างอิงจากสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องด้วยการเเพร่ระบาดของ (COVID-19) ทำให้กรมการขนส่งทางบก แจ้งงดการอบรมและทดสอบ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง จึงทำให้กำเนิด "แอปพลิเคชัน ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์" นี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวก และทำให้ไม่เกิดการรวมตัวของผู้คน ซึ่งสำหรับวันนี้ทางเราจะมาแนะนำ "แอปพลิเคชัน ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์" จะมีแอปพลิเคชันไหนกันบ้าง ไปรับชมกันครับ

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

ในการสอบใบขับขี่ ผู้สอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป หรือ 90% ถึงจะผ่านการทดสอบ ใครที่เตรียมตัวสอบจะต้องมีความแม่นยำในการตอบคำถาม

รวมแอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ โดยคุณสามารถดาวน์เข้าไปในสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ ios และ Android ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ไว้อ่านในโทรศัพท์มือถือ ว่างเมื่อไหร่ก็หยิบมาอ่าน มาทบทวน โดยส่วนใหญ่ข้อมูลภายในแอปพลิเคชันเหล่านี้ จะมีรายละเอียดแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ทั้งการสอบใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

1. DLT Smart Service

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

แอปพลิเคชั่น DLT Smart Services คือ Mobile Application เพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การทดสอบการทำข้อสอบใบขับขี่ (Pre-Test) ที่มาจากกรมการขนส่งทางบก ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งยังสามารถดูวิธีการขอรับใบขับขี่ ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมาย หรือเช็กอัตราภาษีรถได้ พร้อมทั้งจองคิวอบรมใบขับขี่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนสวย 

2. แอปพลิเคชั่น สอบใบขับขี่ Driving Licence 

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

แอปพลิเคชั่น “สอบใบขับขี่” Driving Licence มีข้อมูลความรู้ ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ คลิปสอบปฏิบัติ ทั้งยังมีข้อมูลแนะนำตั้งแต่การฝึกพื้นฐานการขับขี่ คุณสมบัติผู้สอบ ระเบียบการสอบ เทคนิคการสอบภาคปฏิบัติ การจองคิวออนไลน์ในกทม. โดยแนวข้อสอบแบบปรนัย มีมากกว่า 50 ข้อ แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ 5 หมวดดังนี้

- กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์

- กฎหมายจราจรทางบก

- เครื่องหมายจราจร

- มารยาทและจิตสำนึก

- หมวดการบำรุงรักษารถ

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

 

affaliate-2

3. แอปพลิเคชั่น สอบใบขับขี่

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

แอปพลิเคชั่น สอบใบขับขี่ จะเป็นแอปพลิเคชั่น แนวข้อสอบให้เลือกตอบ พร้อมประเมินผลคะแนนว่า การทดสอบที่ทำไปนั้น ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยแต่ละข้อจะมีคำถามและให้เลือกคำตอบ 4 ข้อ หากตอบถูกต้องในข้อที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หมายความว่าตอบถูก หากตอบในข้อนั้นๆ ไม่ถูกต้องจะเปลี่ยนเป็นสีแดง พร้อมเปลี่ยนคำตอบเป็นสีเขียวในข้อที่ถูกต้อง ถือว่าง่ายและสะดวก

- ตอบคำถามในการสอบใบขับขี่

- เฉลยทุกข้อหลังตอบคำถาม

- สามารถอ่านทบทวนได้

- ให้คะแนนเสมือนจริง 

- จัดเก็บสถิติการทดสอบเพื่อดูย้อนหลัง

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

4.  แอปพลิเคชั่น ป้ายจราจร 

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

แอปพลิเคชั่น ป้ายจราจร เป็นแอปพลิเคชันทุกเรื่องเกี่ยวกับ ป้ายจราจร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เครื่องหมายบนพื้นทาง เครื่องหมายลูกศรบนพื้นทาง ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันเวลาขับรถ และได้แยกประเภทป้ายไว้อย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียด เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

- ป้ายบังคับ 

- ป้ายเตือน 

- ป้ายแนะนำ 

- เครื่องหมายบนพื้นทาง 

- เครื่องหมายลูกศรบนพื้นทาง

แนะนำ 4 แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

แอปพลิเคชั่น ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ จะช่วยให้คุณเตรียมข้อมูล เตรียมตัวสำหรับสอบใบขับขี่ให้ผู้ที่ต้องการเข้าสอบฯ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะสอบใบขับขี่ผ่านได้นะครับ เพราะการสอบใบขับขี่นั้น อยู่ที่ความตั้งของเเต่ล่ะท่าน ส่วนแอปพลิเคชั่นทั้งหมดนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ  IOS และ Andriod นะครับ

 

ขอบคุณที่มาจาก:https://www.autospinn.com/2022/06/application-test-driving-license-90193

https://www.youtube.com/watch?v=DI6idG60x9A

https://www.youtube.com/watch?v=2N2CT-gIvFc

affaliate-3