ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1 ให้ผลผลิตสูง ปลูกได้ทุกฤดู สู้ทุกสภาพแวดล้อม

08 มิถุนายน 2565

ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1 ให้ผลผลิตสูง ปลูกได้ทุกฤดู สู้ทุกสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับการผลิตเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและบริโภคฝักสด

เกษตรยั่งยืนวันนี้ ทีมงานไทยนิวส์พามาทำความรู้จักกับพันธุ์ข้าวโพดน่าปลูกน่าสนใจ "ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1" จุดเด่นมีรสหวาน เมล็ดนุ่ม เปลือกหุ้มเมล็ดบาง ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ปลูกได้ทุกฤดู

โดยข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1 นั้นเป็นข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เกิดจากการผสมระหว่างข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้เบอร์ 75

เป็นสายพันธุ์แม่ที่มีลักษณะเด่น คือ มีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง และสายพันธุ์แท้เบอร์ 50 เป็นสายพันธุ์พ่อที่มีลักษณะเด่น คือ มีรสชาติหวาน คุณภาพเมล็ดนุ่ม โดยทำการพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ในระหว่างปี 2548-2551 และสร้างพันธุ์ลูกผสมในปี 2551 จากนั้นประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ เปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบในท้องถิ่น และเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ในระหว่างปี 2551-2553 ได้ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง ฝักมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมของภาคเอกชน

 

"ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1" รสหวาน เมล็ดนุ่ม เปลือกหุ้มบาง ให้ผลผลิตสูง
 

ลักษณะของสายพันธุ์ ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1 มีลำต้นสีเขียว รากค้ำจุนสีเขียว ความสูงต้น 200-220 เซนติเมตร ความสูงฝัก 100-120 เซนติเมตร อับเรณูสีเหลือง เส้นไหมสีเขียวอ่อน อายุวันออกดอกตัวผู้ 50 วัน จำนวนวันออกไหม 52 วัน อายุวันเก็บเกี่ยว 70-72 วัน ให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือก 2,888 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักปอกเปลือก 1,939 กิโลกรัมต่อไร่ เปลือกหุ้มฝักสีเขียว มีหูใบ (ear leaf) ที่ปลายเปลือกหุ้มฝัก ฝักทรงกระบอก ความกว้างฝัก 5.0 เซนติเมตร ความยาวฝัก 18.0 เซนติเมตร เมล็ดสดสีเหลือง รสชาติหวานนุ่ม มีค่าความหวาน 13.8 องศาบริกซ์ มีอัตราแลกเนื้อ คือ สัดส่วนของน้ำหนักเมล็ดทั้งฝักต่อน้ำหนักฝักทั้งเปลือก 40 เปอร์เซ็นต์

 

"ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1" รสหวาน เมล็ดนุ่ม เปลือกหุ้มบาง ให้ผลผลิตสูง

 

ลักษณะเด่นของข้าวโพดชนิดนี้ คือ ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพบริโภคดี เหมาะสำหรับการผลิตเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและบริโภคฝักสด , อัตราแลกเนื้อสูง และปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย

สามาถปลูกได้ทุกฤดู หากมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต ส่วนพื้นที่ที่แนะนำปลูกได้ทั่วไปทั้งในเขตน้ำฝน และชลประทาน ทั้งก่อนฤดูการทำนา และหลังการเก็บเกี่ยวข้าว

แต่การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 86-1 มีข้อควรระวังคือข้าวโพดชนิดนี้ ไม่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง และโรคใบไหม้แผลใหญ่

สนับสนุนโดย : ปุ๋ยทิพย์
ปุ๋ยทิพย์