svasdssvasds
ไหว้พระ อยุธยา เดินสายไหว้พระ รับปีใหม่ไทย

ไหว้พระ อยุธยา เดินสายไหว้พระ รับปีใหม่ไทย

13 เม.ย. 2565 เวลา 18:20 น.230

วันสงกรานต์ หรือ เทศกาลสงกรานต์ มีพิธีกรรมทางศาสนา หรือ กิจกรรม ในวันสงกรานต์ ก็คือการไหว้พระขอพร เสริมบุญกุศล ในช่วงปีใหม่ไทย

วันสงกรานต์ หรือ ประเพณีสงกรานต์ จะมีสิ่งที่คู่กับ เทศกาลสงกรานต์ ก็คือ พิธีกรรม หรือ กิจกรรม ต่างๆ ที่คนไทยมี ความเชื่อ ว่า เมื่อได้ทำสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมกุศลให้กับชีวิต 

วันนี้ Thainews Online อยากชวนคนไทยทุกคน มา ไหว้พระ จังหวัด อยุธยา สถานที่วัดสวยงาม ได้บุญ ได้ความสุข จะมีที่ไหนแนะนำบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยคะ

ไหว้พระ อยุธยา เดินสายไหว้พระ รับปีใหม่ไทย

วัดใหญ่ชัยมงคล

ไหว้พระ อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้คะ วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วยคะ

วัดพุทไธศวรรย์

ไหว้พระ อยุธยา วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง ตามตำนานเล่าว่า วัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) หลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม และ พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ด้วยคะ

วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

ไหว้พระ อยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคลคะ เป็นวัดเก่าแก่ และสำคัญที่ต้องมาให้ได้สักครั้ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา และยังเป็นที่สักการะนับถือทั้งคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนคะ

ไหว้พระ อยุธยา เดินสายไหว้พระ รับปีใหม่ไทย

affaliate-2

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ไหว้พระ อยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง คือเป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาในสมัยอดีตนั่นเอง เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ เลยทีเดียวคะ

วัดมหาธาตุ

ไหว้พระ อยุธยา วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่จัดอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 

วัดไชยวัฒนาราม
 
ไหว้พระ อยุธยา วัดไชยวัฒนาราม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. 2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ขอบคุณภาพ : โซเชียลมีเดีย 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด