เช็ค วันหยุด วันสำคัญ เดือน เมษายน 2565 มีวันไหนบ้าง

01 เมษายน 2565

เช็ค ปฏิทิน เดือน เมษายน 2565 เตรียมตัวให้พร้อม กับ เทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดกี่วันในปีนี้ มีวันสำคัญอะไรบ้าง ได้วันหยุดยาวเพิ่มหรือไม่

ปฏิทินวันหยุดเมษายน 2565 อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ เดือนเมษายน เดือนที่ใครหลายๆ คนได้เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วง เทศกาลสงกรานต์ วันนี้ Thainews Online จะชวนทุกคนมาอัปเดต วันหยุด และ วันสำคัญ ในเดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนี้ มี วันหยุดยาว หรือ วันหยุดพิเศษอื่นๆ อีกหรือไม่  

ซึ่ง เดือนเมษายน ก็เป็นเดือนที่ 4 ของปีเสือแล้ว และเราก็รู้กันดีว่าในเดือนเมษายนนี้มี วันปีใหม่ไทย อย่าง วันสงกรานต์ และยังมีวันสำคัญอื่นๆ อีก ไปเช็ค วันหยุดเมษายน กันคะ

เช็ค วันหยุด วันสำคัญ เดือน เมษายน 2565 มีวันไหนบ้าง

วันหยุด เมษายน 2565 

วันหยุด : วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 : วันจักรี

วันหยุด : วันพุธที่ 13-15 เมษายน 2565 : วันสงกรานต์ 

(พ่วงเสาร์-อาทิตย์ 16-17 เม.ย. ทำให้หลายคนได้หยุด 5 วันติด)

เช็ค วันหยุด วันสำคัญ เดือน เมษายน 2565 มีวันไหนบ้าง

วันสำคัญ เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 : วัน April Fools’ Day | วันออมสิน | วันเลิกทาส | วันข้าราชการพลเรือน

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 : วันอนุรักษ์มรดกไทย |

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 : วันภาพยนตร์แห่งชาติ | วันเชงเม้ง

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 : วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 : วันอนามัยโลก

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 : วันป่าชุมชนชายเลนไทย

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 : วันผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 : วันครอบครัว

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 : วันคุ้มครองโลก

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 : วันเทศบาล

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 : วันนเรศวรมหาราช | วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 : วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 : วันเต้นรำสากล | วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 : วันชาไข่มุกแห่งชาติ | วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

เช็ค วันหยุด วันสำคัญ เดือน เมษายน 2565 มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565